You are here: Home > dwory > Żegocin

Żegocin

11Barokowy dwór w Żegocinie został radykalnie przebudowany w latach 1840-1850. Dodano boczne piętrowe skrzydła i zapewne wówczas ten czterokolumnowy

portyk. Niewiele jest dworów czy pałaców, które od momentu powstania nie byłyby na przestrzeni kolejnych lat modernizowane. Efekty bywały różne. Żegocin jest przykładem udanej zmiany, gdzie niewielka siedziba szlachecka szczególnie dzięki dostawieniu czterokolumnowego portyku zyskała na urodzie.

Najstarsza wzmianka dotycząca miejscowości pochodzi z 1410 roku. W XVI wieku Żegocin stanowił własność Suchorzewskich, szeroko rozrodzonej w Kaliskiem rodziny, których gniazdem był Suchorzew i z których pochodził znany poseł kaliski na Sejm Czteroletni Jan Suchorzewski, protestujący bezskutecznie przeciw uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Jego protest nie wynikał raczej z nieroztropnego narażenia się Rosji, ale z obawy przed utratą dawnych swobód szlacheckich. W 1714 roku właścicielem był Mikołaj Swinarski z Wybranowa, starosta liwski, a następnie Gajewscy, Szotdrscy i Radońscy. Od końca XIX wieku i w XX stuleciu własność Chłapowskich i Lubieńskich.

W 1939 roku właścicielem Żegocina był Jan Łubieński. Majątek w 1926 roku liczył 938 hektarów i miał gorzelnię.

Comments are closed.