You are here: Home > dwory > Zbarzewo

Zbarzewo

7Okazały eklektyczny pałac z 1902 roku, piętrowy, z bocznymi ryzalitami nakrytymi niezależnymi czterospadowymi dachami, z trójarkadowym gankiem, ponad którym szczyt zamykający obszerną wystawkę dachową.

Zbarzewo, zwane dawniej Zbąrzewo, występuje w dokumentach po raz pierwszy w 1425 roku. Pod koniec średniowiecza własność Rotenburgów Zbarzewskich i Kotwiczów Krzyckich. W 1566 roku Jan Czacki stąd płacił dziesięcinę biskupom poznańskim. Współwłaścicielami byli później Baltazar Czacki i Mikołaj Krzycki, a w następnych wiekach Gościewscy, Włostowscy, Nieżychowscy i znów Krzyccy, po których Skórzewscy. W 1793 roku należało do Bonawentury Gajewskiego. W XIX wieku Zbarzewo było własnością Kierskich, Mielęckich, następnie – od 1890 roku – Aleksandra Hóricha, a w 1920 roku przeszło na własność Skarbu Państwa.

W 1926 roku Zbarzewo należało do Skarbu Państwa. Majątek liczył 391 hektarów i miał gorzelnię.

Comments are closed.