You are here: Home > dwory > Wydawy

Wydawy

11Wzniesiony pod koniec XVIII wieku dwór swój obecny kształt zawdzięcza przebudowie z około 1840 roku i rozbudowie z końca stulecia. Parterowy, nakryty dachem łamanym, z piętrowym ryzalitem na osi i parterowymi przybudówkami po obu stronach. Ryzalit ujęty lizenami przechodzącymi w opaski nad półkoliście zamkniętymi okienkami górnej części, zwieńczony niewielkim trójkątnym frontonem.

Wydawy występują w dokumentach co najmniej od 1241 roku i związane z prywatnym miastem Poniecem należały do jego kolejnych właścicieli. W 1360 roku własność Wierzbięty, kasztelana poznańskiego, w 1460 roku Ścibora, podkomorzego poznańskiego, w XVI wieku Pampowskich, Chełmskich, Roszkowskich i Rydzyńskich, w XVII wieku Miaskowskich, w XVIII wieku Unrugów i Mielżyńskich. Od 1834 roku właścicielką była Elżbieta z Mielżyńskich Mycielska i w rękach Mycielskich, jako niezależna od Ponieca część – tak zwany Poniec-Zamek – Wydawy pozostawały aż do drugiej wojny światowej. Wojciech Mycielski z Wydaw (ur. 1892), rotmistrz rezerwy, powstaniec wielkopolski, uczestnik kampanii wrześniowej, wywieziony w głąb Rosji, zmarł prawdopodobnie w 1941 roku. Jego brat Władysław (ur. 1894), również powstaniec wielkopolski, podobnie wywieziony w głąb Rosji, zmarł tamże w 1941 roku.

W 1939 roku właścicielem Wydaw był hr. Wojciech Mycielski. Majątek w 1926 roku liczył 275 hektarów.

Comments are closed.