You are here: Home > dwory > Wielichowo

Wielichowo

Dwór zbudowany około 1800 roku dla generała Fryderyka Wilhelma von Zastrowa i gruntownie rozbudowany w 1884 roku dla Stanisława Broel-Platera. W obecnym swym kształcie eklektyczny, piętrowy, z czterokolumnowym gankiem. Przy bocznej fasadzie wieża nakryta hełmem o skomplikowanej formie. Eklektyczne budowle nawiązywały zwykle w większym stopniu do jakiegoś określonego stylu historycznego. Niestety autor przebudowy dworu w Wielichowie tego nie uczynił, stąd pozbawił go wyraźnego charakteru.

Wielichowo występuje w dokumentach co najmniej od 1297 roku. Własność Kościoła aż do kasaty pruskiej w 1797 roku. Potem trafiło do generała Fryderyka Wilhelma von Zastrowa, później Mielżyńskich, Hallebenów, Broel-Platerów, a w końcu książąt Lubomirskich. W ich rękach pozostawało aż do drugiej wojny światowej.

W 1939 roku Wielichowo stanowiło własność księżnej Teresy Lubomirskiej. Majątek w 1926 roku liczył 1154 hektary i miał gorzelnię.

Comments are closed.