You are here: Home > dwory > Toniszewo

Toniszewo

5Dwór z pierwszej połowy XIX wieku, parterowy, nakryty dachem naczółkowym, z wejściem na osi. 20 maja 1253 roku w Pogorzelicy Przemysł I za zezwoleniem swojego brata księcia Bolesława dat cystersom z Łekna część Toniszewa. Inną część Toniszewa sprzedał Wincenty ze swoimi synami Kietszem, Paluką, Wygłoszem i Wierzbiętą braciom Pałukom – Zbilutowi, Świętosławowi i Sławnikowi.

W XVI wieku część Toniszewa należała do Rozdrażewskich, a część do Toniszewskich.

Pod koniec XVIII wieku własność najprawdopodobniej kapituły gnieźnieńskiej, a w XIX wieku pruskiej domeny rządowej w Wągrowcu. W 1909 roku większa własność w Toniszewie licząca 215 hektarów należała do Antoniego Kączyńskiego, a w 1926 roku do Zygmunta Rubenbauera.

W 1930 roku właścicielem Toniszewa był Zygmunt Rubenbauer. Majątek w 1926 roku liczył 256 hektarów.

Comments are closed.