You are here: Home >Archive for the ‘dwory’ Category

Pomarzanki

Parterowy dwór, nakryty dachem dwuspadowym, z pozornym ryzalitem na osi przechodzącym w wystawkę dachową i poprzedzonym pierwotnie murowanym lub drewnianym gankiem, zbudowany pod koniec XIX wieku. Pomarzanki występują w dokumentach co najmniej od 1523 roku, kiedy to – jak wynika z zapisów – ich mieszkańcy składali proboszczowi jabłkowskiemu meszne, to jest coroczną obligatoryjną opłatę za […]

Zieliniec

Eklektyczny pałac z początku XX wieku obecnie piętrowy, nakryty dachami czterospadowymi, z bliźniaczymi wieżami i czterokolumnowym portykiem, zeszpecony powojenną przebudową. Zieliniec, zwany też dawniej Zielonym Dębem, występuje w dokumentach od XIII wieku, kiedy to w 1288 roku rycerz Dzierżykraj przekazał między innymi Zielony Dąb swym synom: Jackowi i Jaksławowi. Gniazdo Zielińskich herbu Jelita. Później Zieliniec […]

Ziółkowo

Prosty, bezpretensjonalny, posiadający pewną szlachetność proporcji i dekoracji piętrowy dwór, z dość okazałym gankiem o czterech kolumnach dźwigających taras pierwszego piętra, nakryty dość płaskim dachem czterospadowym, zbudowany zapewne w drugiej potowie XIX wieku. Ziółkowo występuje w dokumentach od 1337 roku. Od końca XIV wieku, przez wiek XV i XVI własność Krajewskich, a następnie Bodzewskich, Kąkolewskich, […]

Wysocko Wielkie

Z ładnego dworu wzniesionego w „guście włoskim” w 1850 roku dla Aleksandra Ślepowron-Nasierowskiego pozostała jedynie mocno zniekształcona po wojnie bryła. Pierwotnie był to budynek piętrowy, z nieco wyższym płytkim ryzalitem na osi zwieńczonym trójkątnie, nakryty płaskim dachem czterospadowym. Górna kondygnacja ryzalitu otwierała się triadą arkadowych okien, tak charakterystycznych dla realizacji nawiązujących do willowego budownictwa renesansowych […]

Rusibórz

Dwór w dzisiejszym swym kształcie pochodzący z 1905 roku, niewykluczone jednak, że powstały z przebudowy starszej siedziby, parterowy, nakryty dachem naczółkowym, z pozornym ryzalitemna osi zwieńczonym trójkątnym frontonem i opiętym czterema lizenami. Rusibórz w XVI i XVII wieku należał do Cieleckich, w tym, w 1618 roku, do podczaszego poznańskiego Krzysztofa Cieleckiego. Potem być może do […]

Ciekawy park

Później należało do Malechowskich herbu Habdank, a w XVII wieku do Grodzickich. W 1694 roku nabyte zostało przez burgrabiego poznańskiego Przectawa Potockiego. W końcu XIX wieku z dóbr Potockich z Będlewa powstała ordynacja. Bolesław Potocki z Będlewa, dla którego wybudowany został pałac, udziałowiec słynnego banku Kwilecki, Potocki i S-ka, za swe zasługi dla wiary i Kościoła otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. Aktywny społecznie na wielu polach ofiarował też plac w Poznaniu pod Teatr Polski, zwany stąd Teatrem w Ogrodzie Potockiego. W roku 1912 ordynatem na Będlewie był hr. Józef Potocki [...]
Read User's Comments

Rezydencja w Będlewie

Najlepszym tego przykładem jest zbudowana w 1866 roku dla Bolesława Potockiego rezydencja w Będlewie, która, choć posiada wiele średniowiecznych form, jest bardziej wygodnym pałacem aniżeli obronnym zamkiem. Ładny neogotycki pałac jest harmonijnym konglomeratem mniejszych i większych brył – wież, przybudówek, ryzalitów. Jego piętrowa część środkowa została podkreślona murowanym arkadowym gankiem mieszczącym główne wejście do pałacu [...]
Read User's Comments

Dwór klasycystyczny

Parterowy, z okazałym piętrowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnie, nakryty wysokim łamanym dachem, w którym mieszkalne piętro. Wytomyśl występuje w dokumentach co najmniej od 1250 roku. W XVI wieku miał tu swoje działy Marcin Ostroróg Lwowski. Później miejscowość należała do Opalińskich, pod koniec XVII wieku do Unrugów, w XVIII i XIX wieku do Szotdrskich [...]
Read User's Comments