You are here: Home >Archive for the ‘dwory’ Category

Dłoń

Niemiecki przemysłowiec z Berlina żydowskiego pochodzenia Samson Wolier wydał świetnie dwie swoje córki za mąż: Helenę za Niemca hrabiego Leopolda von Ziethena i Marię Otylię za Polaka księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Wkrótce obie siostry zamieszkały w nowo wzniesionych pałacach: hrabina von Ziethen w Smolicach zbudowanych w neobarokowym wilhelmińskim stylu, a księżna Drucka-Lubecka w bardzo udanym […]

Jeziorki

Dom o pewnych cechach eklektycznych, parterowy, nakryty dachem dwuspadowym, z piętrowym ryzalitem na osi ujętym w narożne pilastry i zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem dekorowanym akroterionami, zbudowany w 1881 roku. Jeziorki w XIX wieku były osadą należącą do Strzelna. Jedyne większe gospodarstwo, które tu istniało, było własnością Carla Strekera i być może jest to to samo gospodarstwo, […]

Słomczyce

Parterowy dwór z kondygnacją półpiętra i piętrowym pozornym ryzalitem na osi poprzedzonym filarowym gankiem. Gzyms wieńczący ścianę w formie fryzu arkadkowego. Dwór nakryty niemal płaskim dachem dwuspadowym, wzniesiony około 1870 roku. Słomczyce, zwane dawniej też Słonczyce lub w zlatynizowanej formie Slumciwze, występują w dokumentach od 1397 roku, kiedy to pisał się Mikołaj ze Słomczyc Słonecki […]

Wydawy

Wzniesiony pod koniec XVIII wieku dwór swój obecny kształt zawdzięcza przebudowie z około 1840 roku i rozbudowie z końca stulecia. Parterowy, nakryty dachem łamanym, z piętrowym ryzalitem na osi i parterowymi przybudówkami po obu stronach. Ryzalit ujęty lizenami przechodzącymi w opaski nad półkoliście zamkniętymi okienkami górnej części, zwieńczony niewielkim trójkątnym frontonem. Wydawy występują w dokumentach […]

Chwałkowo

Duży, piętrowy dwór z końca XIX wieku, z dwupiętrowym obszernym ryzalitem na osi, zwieńczonym dekoracyjnym szczytem. Ryzalit poprzedzony portykiem wspartym na czterech kolumnach i dwóch filarach dźwigających taras pierwszego piętra. Dzięki wysokiemu podpiwniczeniu, kilku kondygnacjom mieszkalnym, bardzo wysokiemu stromemu dachowi i wysokiemu szczytowi ryzalitu dwór robi szczególnie strzeliste wrażenie. Po stronie ogrodowej okazały taras z […]

Ciekawy park

Później należało do Malechowskich herbu Habdank, a w XVII wieku do Grodzickich. W 1694 roku nabyte zostało przez burgrabiego poznańskiego Przectawa Potockiego. W końcu XIX wieku z dóbr Potockich z Będlewa powstała ordynacja. Bolesław Potocki z Będlewa, dla którego wybudowany został pałac, udziałowiec słynnego banku Kwilecki, Potocki i S-ka, za swe zasługi dla wiary i Kościoła otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. Aktywny społecznie na wielu polach ofiarował też plac w Poznaniu pod Teatr Polski, zwany stąd Teatrem w Ogrodzie Potockiego. W roku 1912 ordynatem na Będlewie był hr. Józef Potocki [...]
Read User's Comments

Rezydencja w Będlewie

Najlepszym tego przykładem jest zbudowana w 1866 roku dla Bolesława Potockiego rezydencja w Będlewie, która, choć posiada wiele średniowiecznych form, jest bardziej wygodnym pałacem aniżeli obronnym zamkiem. Ładny neogotycki pałac jest harmonijnym konglomeratem mniejszych i większych brył – wież, przybudówek, ryzalitów. Jego piętrowa część środkowa została podkreślona murowanym arkadowym gankiem mieszczącym główne wejście do pałacu [...]
Read User's Comments

Dwór klasycystyczny

Parterowy, z okazałym piętrowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnie, nakryty wysokim łamanym dachem, w którym mieszkalne piętro. Wytomyśl występuje w dokumentach co najmniej od 1250 roku. W XVI wieku miał tu swoje działy Marcin Ostroróg Lwowski. Później miejscowość należała do Opalińskich, pod koniec XVII wieku do Unrugów, w XVIII i XIX wieku do Szotdrskich [...]
Read User's Comments