You are here: Home >Archive for the ‘dwory’ Category

Zbarzewo

Okazały eklektyczny pałac z 1902 roku, piętrowy, z bocznymi ryzalitami nakrytymi niezależnymi czterospadowymi dachami, z trójarkadowym gankiem, ponad którym szczyt zamykający obszerną wystawkę dachową. Zbarzewo, zwane dawniej Zbąrzewo, występuje w dokumentach po raz pierwszy w 1425 roku. Pod koniec średniowiecza własność Rotenburgów Zbarzewskich i Kotwiczów Krzyckich. W 1566 roku Jan Czacki stąd płacił dziesięcinę biskupom […]

Mechlin

Dwór bez wyraźniejszej koncepcji architektonicznej, złożony ze starszej – pochodzącej z pierwszej połowy XIX wieku – części parterowej nakrytej dachem dwuspadowym oraz nowszej piętrowej z końca stulecia. Obie części połączono parterowym łącznikiem. Mechlin w XVIII wieku był własnością jezuitów poznańskich. W XIX i XX wieku i aż do okresu międzywojennego stanowił własność starej wielkopolskiej rodziny […]

Kwiatków

Parterowy dwór być może z pierwszej połowy XIX wieku, z piętrowym skrzydłem dobudowanym pod koniec XIX wieku i dziwnym, chyba późniejszym, portykiem arkadowym. Korpus i skrzydło nakryte dachami dwuspadowymi. Kwiatków występuje w źródłach od 1324 roku. Przed 1448 rokiem na terenie wsi powstało miasteczko o nazwie Wisiołów, które należało do Derstawa Kwiatkowskiego, podczaszego kaliskiego. Dobra […]

Głuponie

Ten parterowy dwór, z mieszkalnym piętrem ukrytym w łamanym polskim dachu, nie reprezentowałby niczego szczególnego, gdyby nie zachowane elementy bryły sięgające najdawniejszej tradycji obronnych dworów, jakimi są jego narożne alkierze. Alkierze te są wspomnieniem narożnych baszt średniowiecznych zamków obronnych, a także ważnym elementem obronnych dworów XVI i XVII wieku. Raczej skromna siedziba została wybudowana w […]

Siedlec

Okazały, bardzo szlachetny w swej bryle pałac, wzniesiony w latach 1770-1775 dla kasztelana krzywińskiego Antoniego Krzyckiego i ukończony około 1790 roku przez następnego właściciela Onufrego Krzyckiego po modyfikacjach Jana Christiana Kamsetzera polegających na nadaniu barokowej rezydencji cech już klasycystycznych, między innymi przez umieszczenie w części środkowej przyściennego portyku kolumnowego zwieńczonego trójkątnym frontonem. Pozostały barokowe ryzality […]

Ciekawy park

Później należało do Malechowskich herbu Habdank, a w XVII wieku do Grodzickich. W 1694 roku nabyte zostało przez burgrabiego poznańskiego Przectawa Potockiego. W końcu XIX wieku z dóbr Potockich z Będlewa powstała ordynacja. Bolesław Potocki z Będlewa, dla którego wybudowany został pałac, udziałowiec słynnego banku Kwilecki, Potocki i S-ka, za swe zasługi dla wiary i Kościoła otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. Aktywny społecznie na wielu polach ofiarował też plac w Poznaniu pod Teatr Polski, zwany stąd Teatrem w Ogrodzie Potockiego. W roku 1912 ordynatem na Będlewie był hr. Józef Potocki [...]
Read User's Comments

Rezydencja w Będlewie

Najlepszym tego przykładem jest zbudowana w 1866 roku dla Bolesława Potockiego rezydencja w Będlewie, która, choć posiada wiele średniowiecznych form, jest bardziej wygodnym pałacem aniżeli obronnym zamkiem. Ładny neogotycki pałac jest harmonijnym konglomeratem mniejszych i większych brył – wież, przybudówek, ryzalitów. Jego piętrowa część środkowa została podkreślona murowanym arkadowym gankiem mieszczącym główne wejście do pałacu [...]
Read User's Comments

Dwór klasycystyczny

Parterowy, z okazałym piętrowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnie, nakryty wysokim łamanym dachem, w którym mieszkalne piętro. Wytomyśl występuje w dokumentach co najmniej od 1250 roku. W XVI wieku miał tu swoje działy Marcin Ostroróg Lwowski. Później miejscowość należała do Opalińskich, pod koniec XVII wieku do Unrugów, w XVIII i XIX wieku do Szotdrskich [...]
Read User's Comments