You are here: Home >Archive for the ‘dwory’ Category

Kotowiecko

Na miejscu XVI II-wiecznej – jeżeli nie wcześniejszej – siedziby wzniesiony został w 1842 roku dla Józefa Morawskiego nowy, obszerny, piętrowy dwór, rozbudowany jeszcze znacznie na początku XX wieku. Zróżnicowane bryły, wieża, sterczyny, okna zamknięte neogotyckimi ostrołukami oraz pierwotnie nie tynkowane, ceglane elewacje miały nadać tej rezydencji średniowieczny charakter. Miejscowość po raz pierwszy wspomniana w […]

Gryżyna

Niskim parterem, bardzo wysokim łamanym dachem polskim z wystawką nad wejściem na osi dwór w Gryżynie przypomina długi szereg polskich dworów późnobarokowych, jak choćby dwory w Radzewie czy Prochach, czasami wzbogaconych alkierzami, jak w Siedmiorogowie, Koszutach czy Studzieńcu. Na frontonie data 1793. Gryżyna występuje w dokumentach co najmniej od 1296 roku, kiedy to zapadł wyrok […]

Rojów

Bardzo niski, długi i prosty dwór z XVIII wieku, parterowy, pierwotnie zapewne kryty strzechą lub gontem – dziś dachem naczółkowym, zachował formę siedziby średniego lub skromnego szlachcica sięgającą jeszcze średniowiecza. Tak prawdopodobnie wyglądała większość siedzib szlacheckich – nie magnackich – bez alkierzy, bez ryzalitów, bez wystawek, bez łamanego dachu. Dwory te w większości nie ostały […]

Toniszewo

Dwór z pierwszej połowy XIX wieku, parterowy, nakryty dachem naczółkowym, z wejściem na osi. 20 maja 1253 roku w Pogorzelicy Przemysł I za zezwoleniem swojego brata księcia Bolesława dat cystersom z Łekna część Toniszewa. Inną część Toniszewa sprzedał Wincenty ze swoimi synami Kietszem, Paluką, Wygłoszem i Wierzbiętą braciom Pałukom – Zbilutowi, Świętosławowi i Sławnikowi. W […]

Świątniki Wielkie

Wzniesiony w 1925 roku dwór piętrowy, nakryty płaskim dachem czterospadowym, z parterowymi ryzalitami po obu stronach fasady niosącymi balkony. Fasada opięta jońskimi pilastrami wielkiego porządku z częścią środkową zaakcentowaną w partii dachu dekoracyjnym szczytem złożonym z dwóch wolutowych spływów. Dwór w Świątnikach Wielkich jest dziełem oryginalnym, w subtelny sposób łączącym elementy klasycystyczne, renesansowe i barokowe. […]

Ciekawy park

Później należało do Malechowskich herbu Habdank, a w XVII wieku do Grodzickich. W 1694 roku nabyte zostało przez burgrabiego poznańskiego Przectawa Potockiego. W końcu XIX wieku z dóbr Potockich z Będlewa powstała ordynacja. Bolesław Potocki z Będlewa, dla którego wybudowany został pałac, udziałowiec słynnego banku Kwilecki, Potocki i S-ka, za swe zasługi dla wiary i Kościoła otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. Aktywny społecznie na wielu polach ofiarował też plac w Poznaniu pod Teatr Polski, zwany stąd Teatrem w Ogrodzie Potockiego. W roku 1912 ordynatem na Będlewie był hr. Józef Potocki [...]
Read User's Comments

Rezydencja w Będlewie

Najlepszym tego przykładem jest zbudowana w 1866 roku dla Bolesława Potockiego rezydencja w Będlewie, która, choć posiada wiele średniowiecznych form, jest bardziej wygodnym pałacem aniżeli obronnym zamkiem. Ładny neogotycki pałac jest harmonijnym konglomeratem mniejszych i większych brył – wież, przybudówek, ryzalitów. Jego piętrowa część środkowa została podkreślona murowanym arkadowym gankiem mieszczącym główne wejście do pałacu [...]
Read User's Comments

Dwór klasycystyczny

Parterowy, z okazałym piętrowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnie, nakryty wysokim łamanym dachem, w którym mieszkalne piętro. Wytomyśl występuje w dokumentach co najmniej od 1250 roku. W XVI wieku miał tu swoje działy Marcin Ostroróg Lwowski. Później miejscowość należała do Opalińskich, pod koniec XVII wieku do Unrugów, w XVIII i XIX wieku do Szotdrskich [...]
Read User's Comments