You are here: Home >Archive for the ‘dwory’ Category

Żegocin

Barokowy dwór w Żegocinie został radykalnie przebudowany w latach 1840-1850. Dodano boczne piętrowe skrzydła i zapewne wówczas ten czterokolumnowy portyk. Niewiele jest dworów czy pałaców, które od momentu powstania nie byłyby na przestrzeni kolejnych lat modernizowane. Efekty bywały różne. Żegocin jest przykładem udanej zmiany, gdzie niewielka siedziba szlachecka szczególnie dzięki dostawieniu czterokolumnowego portyku zyskała na […]

Rzadkwin

Pozbawiony charakteru obszerny dwór z przełomu XIX i XX wieku, złożony z parterowego korpusu nakrytego dachem dwuspadowym, z wystawkami w obu elewacjach, i piętrowych skrzydeł bocznych nakrytych również dachami dwuspadowymi. Rzadkwin znany był jako Rzodequino, z którego w 1215 roku przysądzono dziesięciny klasztorowi norbertanek w Strzelnie. Później własność klasztoru w Strzelnie, która podległa kasacie pruskiej […]

Podolin

Parterowy dwór, nakryty dachem dwuspadowym, z pozornym ryzalitem wejścia na osi zwieńczonym trójkątnie, zbudowany w ostatniej ćwierci XIX wieku. Po obu stronach wąskie, parterowe przybudówki. Podolin, zwany też dawniej Potulin, znany jest w dokumentach co najmniej od 1136 roku, kiedy to wymieniony został w bulli papieża Innocentego II jako posiadłość arcybiskupów gnieźnieńskich. W XVI i […]

Kurowo

Dwór złożony z dwóch domów, piętrowego i parterowego, nakrytych dachami dwuspadowymi, ustawionych szczytami i połączonych piętrowym łącznikiem, przy którym drewniany ganek wejścia. Forma ta jest wynikiem rozbudowy parterowego dworu z około połowy XIX wieku, dokonanej na początku XX stulecia. Dom parterowy jest w całości nowym budynkiem z początku XX wieku. Kurowo występuje w dokumentach od […]

Morownica

Moda na angielską architekturę rezydencjonalną w różnych wydaniach trwała od końca XVIII wieku aż po wiek XX, od Lubostronia, którego palladiańską wizję ukształtowały angielskie budowle XVIII wieku, przez angielski neogotyk Będlewa, Arcugowa, Nowej Wsi czy Psarskiego, do OueenAnne Revival Napachania, Kobylnik i Morownicy. W 1884 roku znany berliński architekt Otto March wybudował dla niemieckiego fundatora […]

Ciekawy park

Później należało do Malechowskich herbu Habdank, a w XVII wieku do Grodzickich. W 1694 roku nabyte zostało przez burgrabiego poznańskiego Przectawa Potockiego. W końcu XIX wieku z dóbr Potockich z Będlewa powstała ordynacja. Bolesław Potocki z Będlewa, dla którego wybudowany został pałac, udziałowiec słynnego banku Kwilecki, Potocki i S-ka, za swe zasługi dla wiary i Kościoła otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. Aktywny społecznie na wielu polach ofiarował też plac w Poznaniu pod Teatr Polski, zwany stąd Teatrem w Ogrodzie Potockiego. W roku 1912 ordynatem na Będlewie był hr. Józef Potocki [...]
Read User's Comments

Rezydencja w Będlewie

Najlepszym tego przykładem jest zbudowana w 1866 roku dla Bolesława Potockiego rezydencja w Będlewie, która, choć posiada wiele średniowiecznych form, jest bardziej wygodnym pałacem aniżeli obronnym zamkiem. Ładny neogotycki pałac jest harmonijnym konglomeratem mniejszych i większych brył – wież, przybudówek, ryzalitów. Jego piętrowa część środkowa została podkreślona murowanym arkadowym gankiem mieszczącym główne wejście do pałacu [...]
Read User's Comments

Dwór klasycystyczny

Parterowy, z okazałym piętrowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnie, nakryty wysokim łamanym dachem, w którym mieszkalne piętro. Wytomyśl występuje w dokumentach co najmniej od 1250 roku. W XVI wieku miał tu swoje działy Marcin Ostroróg Lwowski. Później miejscowość należała do Opalińskich, pod koniec XVII wieku do Unrugów, w XVIII i XIX wieku do Szotdrskich [...]
Read User's Comments