You are here: Home >Archive for the ‘dwory’ Category

Rybno

Dwór zbudowany być może przed połową XIX wieku i potem przebudowany, parterowy, nakryty dachem naczółkowym, z pozornym, piętrowym ryzalitem na osi zwieńczonym trójkątnie. Większość okien dworu zniekształcona w czasach komunistycznych. Przed wejściem dwukolumnowy ganek niosący swego czasu balkon. Rybno, dawniej zwane Rybno Małe lub Rybno Sawickie, a czasem też Rybno Skatawskie, występuje w dokumentach co […]

Wielichowo

Dwór zbudowany około 1800 roku dla generała Fryderyka Wilhelma von Zastrowa i gruntownie rozbudowany w 1884 roku dla Stanisława Broel-Platera. W obecnym swym kształcie eklektyczny, piętrowy, z czterokolumnowym gankiem. Przy bocznej fasadzie wieża nakryta hełmem o skomplikowanej formie. Eklektyczne budowle nawiązywały zwykle w większym stopniu do jakiegoś określonego stylu historycznego. Niestety autor przebudowy dworu w […]

Skarboszewo

Przyjemny dwór z początku XX wieku, parterowy, nakryty dachem naczółkowym, z wejściem na osi poprzedzonym czterofilarowym gankiem niosącym balkon. Powyżej wejścia wystawka dachowa zwieńczona efektownym falistym szczytem w ośli grzbiet. Skarboszewo występuje w dokumentach od 1188 roku pod łacińską nazwą Scarbossevo lub Carbossevo, kiedy to zostało nadane klasztorowi w Lądzie – świeżo tam przybyłym z […]

Płaczki

Do pierwotnego dworu, wzniesionego zapewne jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku – dziś zniekształconego powojennymi przebudowami – na początku XX stulecia dobudowano ogromne piętrowe skrzydło o pewnych cechach renesansu północnego, jak wysokie faliste szczyty. Do skrzydła przylega smukła przybudówka, być może pozostałość wieży. W miejscu połączenia obu części arkadowy ganek wejścia zwieńczony balustradą. Stara część […]

Łubowiczki

Nieduży parterowy dwór, z ptytkim ryzalitem na osi przechodzącym w wystawkę dwuspadowego dachu, zbudowany w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Wejście poprzedzone dość okazałymi – jak na niedużą skalę dworu – schodami. Łubowiczki, zwane dawniej też Lubowniczki lub Łubowiczki, w 1881 roku były własnością Gustava Carla Mahna, w 1884 Kazybskich, a w 1909 roku Stanisława Szułdrzyńskiego. […]

Ciekawy park

Później należało do Malechowskich herbu Habdank, a w XVII wieku do Grodzickich. W 1694 roku nabyte zostało przez burgrabiego poznańskiego Przectawa Potockiego. W końcu XIX wieku z dóbr Potockich z Będlewa powstała ordynacja. Bolesław Potocki z Będlewa, dla którego wybudowany został pałac, udziałowiec słynnego banku Kwilecki, Potocki i S-ka, za swe zasługi dla wiary i Kościoła otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. Aktywny społecznie na wielu polach ofiarował też plac w Poznaniu pod Teatr Polski, zwany stąd Teatrem w Ogrodzie Potockiego. W roku 1912 ordynatem na Będlewie był hr. Józef Potocki [...]
Read User's Comments

Rezydencja w Będlewie

Najlepszym tego przykładem jest zbudowana w 1866 roku dla Bolesława Potockiego rezydencja w Będlewie, która, choć posiada wiele średniowiecznych form, jest bardziej wygodnym pałacem aniżeli obronnym zamkiem. Ładny neogotycki pałac jest harmonijnym konglomeratem mniejszych i większych brył – wież, przybudówek, ryzalitów. Jego piętrowa część środkowa została podkreślona murowanym arkadowym gankiem mieszczącym główne wejście do pałacu [...]
Read User's Comments

Dwór klasycystyczny

Parterowy, z okazałym piętrowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnie, nakryty wysokim łamanym dachem, w którym mieszkalne piętro. Wytomyśl występuje w dokumentach co najmniej od 1250 roku. W XVI wieku miał tu swoje działy Marcin Ostroróg Lwowski. Później miejscowość należała do Opalińskich, pod koniec XVII wieku do Unrugów, w XVIII i XIX wieku do Szotdrskich [...]
Read User's Comments