You are here: Home >Archive for the ‘dwory’ Category

Szkudła

Dwie siedziby niemieckie są zapewne dziełem tego samego, nie znanego nam z nazwiska architekta – Zakrzew koło Jarocina i Szkudła. Dwór w Szkudle zbudowany został dla ówczesnego właściciela Heinricha Bienecka. Eklektyczny, o dwóch wieżach – niższej z hełmem piramidalnym i wyższej z nie istniejącym już dziś hełmem cebulastym. Lica ścian z klinkierowej cegły łączonej z […]

Przystanki

Ładny parterowy dwór z obszerną wystawką pierwszego piętra na osi, z obszernym trójarkadowym gankiem, zbudowany około 1860 roku i rozbudowany pod koniec XIX wieku. Stylem nawiązuje do renesansowych willi włoskich typu na przykład Wojnowa z 1836 roku, który popularny był w Wielkopolsce przez cały XIX wiek. Przystanki występują w dokumentach co najmniej od 1391 roku, […]

Krześlice

Pałac wybudowany w latach sześćdziesiątych XIX wieku i rozbudowany pod koniec lat osiemdziesiątych, neogotycki, piętrowy, z dwoma wydatnymi ryzalitami skrajnymi i czworoboczną wieżą. Szczyty ozdobione neogotyckimi fryzami, krenelażem i sterczynami. Krześlice są jednym z późniejszych przykładów neogotyckich sentymentów zrodzonych blisko sto lat wcześniej, na przełomie XVIII i XIX wieku, podobnie jak Domek Gotycki w Putawach, […]

Barchlin

Zupełnie pozbawiony charakteru dwór – czy raczej rządcówka – wzniesiony w 1893 roku przez Franciszka Ksawerego Speicherta, właściciela majątku Stare Popowo. Piętrowy, nakryty płaskim dachem urozmaicony jedynie filarowymi gankami poprzedzającymi wejścia w dwóch elewacjach. Barchlin w dokumentach występuje co najmniej od 1303 roku. W średniowieczu własność rodziny Barklińskich, których był gniazdem, w XVIII i XIX […]

Lubiń

Zbudowany około połowy XIX wieku parterowy dwór został z końcem stulecia powiększony o dwa piętrowe skrzydła boczne. Dwór – jak i jedno ze skrzydeł -nakryty dachem dwuspadowym z okienkiem powiekowym na osi, drugie skrzydło dachem płaskim. Lubiń występuje w dokumentach od 1181 roku jako własność tutejszych benedyktynów, w których rękach pozostawał aż do kasaty pruskiej […]

Ciekawy park

Później należało do Malechowskich herbu Habdank, a w XVII wieku do Grodzickich. W 1694 roku nabyte zostało przez burgrabiego poznańskiego Przectawa Potockiego. W końcu XIX wieku z dóbr Potockich z Będlewa powstała ordynacja. Bolesław Potocki z Będlewa, dla którego wybudowany został pałac, udziałowiec słynnego banku Kwilecki, Potocki i S-ka, za swe zasługi dla wiary i Kościoła otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. Aktywny społecznie na wielu polach ofiarował też plac w Poznaniu pod Teatr Polski, zwany stąd Teatrem w Ogrodzie Potockiego. W roku 1912 ordynatem na Będlewie był hr. Józef Potocki [...]
Read User's Comments

Rezydencja w Będlewie

Najlepszym tego przykładem jest zbudowana w 1866 roku dla Bolesława Potockiego rezydencja w Będlewie, która, choć posiada wiele średniowiecznych form, jest bardziej wygodnym pałacem aniżeli obronnym zamkiem. Ładny neogotycki pałac jest harmonijnym konglomeratem mniejszych i większych brył – wież, przybudówek, ryzalitów. Jego piętrowa część środkowa została podkreślona murowanym arkadowym gankiem mieszczącym główne wejście do pałacu [...]
Read User's Comments

Dwór klasycystyczny

Parterowy, z okazałym piętrowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnie, nakryty wysokim łamanym dachem, w którym mieszkalne piętro. Wytomyśl występuje w dokumentach co najmniej od 1250 roku. W XVI wieku miał tu swoje działy Marcin Ostroróg Lwowski. Później miejscowość należała do Opalińskich, pod koniec XVII wieku do Unrugów, w XVIII i XIX wieku do Szotdrskich [...]
Read User's Comments