You are here: Home >Archive for the ‘dwory’ Category

Mielżyńscy

Chobienice co najmniej od XVIII wieku aż do drugiej wojny światowej pozostawały w rękach Mielżyńskich. W XIX wieku była tu najbardziej w Wielkopolsce znana owczarnia licząca trzy tysiące owiec, dająca najlepszą w Wielkim Księstwie Poznańskim wełnę. Jednym z właścicieli Chobienic był Maciej Mielżyński (1799-1870), bardzo zasłużony dla gospodarki polskiej ziemianin, żołnierz 1831 roku, działacz społeczny, […]

Chobienice

Do dość licznej serii późnobarokowych pałaców i dworów powstałych około połowy XVIII wieku, a kontynuujących tradycję o kilkadziesiąt lat wcześniejszą, należy pałac w Chobienicach. Dobrym przykładem tej tradycji jest pałac w Pniewach, a kontynuacją dwory i pałace w Pępowie, Turwi czy Popowie. Pałac w Chobienicach zbudowany został krótko przed 1765 rokiem dla Józefa Mielżyńskiego. Prosta, […]

Strzeszki

Klasycyzujący dwór z około połowy XIX wieku, parterowy, z mieszkalnym poddaszem przechodzącym w mezzanino w partii pozornego ryzalitu na osi, nakryty niskim dachem dwuspadowym. Ryzalit opięty czterema pilastrami wielkiego porządku i zwieńczony trójkątnym frontonem. Strzeszki są gniazdem Strzeszkowiczów, zwanych też Strzeszkowskimi, i pojawiają się w dokumentach co najmniej od 1391 roku. W 1578 roku były […]

Suchary

Zbudowany w drugiej połowie XIX wieku piętrowy pałac został na początku XX wieku niefortunnie powiększony o jedną kondygnację, co spowodowało utratę harmonii i proporcji. Na osi elewacji frontowej płytki ryzalit zwieńczony trójkątnym naczółkiem, a na skraju półokrągły ryzalit kaplicy, na którym balkon. Pozbawione okazałości wejście umieszczone zostało w bocznej elewacji. Suchary występują pod nazwą Czuchery […]

Ród Wężyków

Zalesie występuje w źródłach od 1400 roku. Na początku XV wieku własność rodu Wężyków. W 1616 roku dziedzicem był Marcin Głuchowski. Pod koniec XVIII wieku w rękach Nieświastowskich, od których w 1808 roku majątek kupił Kajetan Stablewski. W drugiej połowie XIX wieku było własnością Stanisława Stablewskiego, posła do sejmu pruskiego, dyrektora generalnego Ziemstwa Kredytowego w […]

Ciekawy park

Później należało do Malechowskich herbu Habdank, a w XVII wieku do Grodzickich. W 1694 roku nabyte zostało przez burgrabiego poznańskiego Przectawa Potockiego. W końcu XIX wieku z dóbr Potockich z Będlewa powstała ordynacja. Bolesław Potocki z Będlewa, dla którego wybudowany został pałac, udziałowiec słynnego banku Kwilecki, Potocki i S-ka, za swe zasługi dla wiary i Kościoła otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. Aktywny społecznie na wielu polach ofiarował też plac w Poznaniu pod Teatr Polski, zwany stąd Teatrem w Ogrodzie Potockiego. W roku 1912 ordynatem na Będlewie był hr. Józef Potocki [...]
Read User's Comments

Rezydencja w Będlewie

Najlepszym tego przykładem jest zbudowana w 1866 roku dla Bolesława Potockiego rezydencja w Będlewie, która, choć posiada wiele średniowiecznych form, jest bardziej wygodnym pałacem aniżeli obronnym zamkiem. Ładny neogotycki pałac jest harmonijnym konglomeratem mniejszych i większych brył – wież, przybudówek, ryzalitów. Jego piętrowa część środkowa została podkreślona murowanym arkadowym gankiem mieszczącym główne wejście do pałacu [...]
Read User's Comments

Dwór klasycystyczny

Parterowy, z okazałym piętrowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnie, nakryty wysokim łamanym dachem, w którym mieszkalne piętro. Wytomyśl występuje w dokumentach co najmniej od 1250 roku. W XVI wieku miał tu swoje działy Marcin Ostroróg Lwowski. Później miejscowość należała do Opalińskich, pod koniec XVII wieku do Unrugów, w XVIII i XIX wieku do Szotdrskich [...]
Read User's Comments