You are here: Home >Archive for the ‘dwory’ Category

Szczepowice

Nawiązujący w pewnym stopniu do renesansu północnego ogromny dwór -właściwie pałac – wzniesiony w 1909 roku, piętrowy, nakryty bardzo wysokim dachem czterospadowym. W elewacji frontowej trójosiowe ryzality na skrajach, a w elewacji ogrodowej jeden, szeroki, pięcioosiowy na osi. Wszystkie zwieńczone wysokimi falistymi szczytami, które nadają tej budowli północnorenesansowy charakter. Główne wejście ujęte w dwie pary […]

Orpiszewek

Ładny, piętrowy, neoklasycystyczny dwór o prostej bryle, z lekko zaznaczonym ryzalitem skromnego gtównego wejścia na osi, z nawiązującą do renesansu włoskiego dekoracją fasady, nakryty dachem czterospadowym, zbudowany pod koniec XIX wieku na murach pałacu z 1815 roku. Jest dobrym przykładem żywotności form klasycystycznych oraz dobrego gustu fundatora i architekta. Orpiszewek w XVI wieku należał do […]

Kościeszki

Nieduży, parterowy dwór z końca XIX wieku, z lekko zryzalitowaną częścią środkową zwieńczoną trójkątnie i poprzedzoną zamkniętym drewnianym gankiem. Dwór nakryty dachem dwuspadowym, w XX wieku powiększony o parterową przybudówkę. Kościeszki w XIX i XX wieku należały do Żakowskich: w 1881 roku do Marcina Żakowskiego, a w 1909 roku do Józefy Żakowskiej. Przyrodni brat Stefana […]

Gnin

Dwór zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku, parterowy, nakryty wysokim dachem naczółkowym, z wypiętrzoną częścią środkową poprzedzoną czterokolumnowym portykiem wielkiego porządku, dobudowanym na początku XX stulecia. Po obu stronach parterowe przybudówki z okresu międzywojennego. W dachu okienka powiekowe. Styl polski w budownictwie rezydencjonalnym Wielkopolski nie tylko owocował zupełnie nowymi realizacjami, pod jego wpływem dziesiątki dworów […]

Jabłonowo

Pierwotny dwór w Jabłonowie należał do grupy niewielkich dworów klasycystycznych, parterowych, z niewielkimi wystawkami na osi, nakrytych dachami dwuspadowymi lub naczółkowymi, w przeciwieństwie do nakrywanych dachami łamanymi polskimi dworów barokowych. Do tak ukształtowanego pierwotnego dworu, pochodzącego z początku XIX wieku, dobudowano około 1880 roku obszerne skrzydło składające się z okazałego trzykondygnacyjnego ryzalitu zwieńczonego trójkątnym frontonem […]

Ciekawy park

Później należało do Malechowskich herbu Habdank, a w XVII wieku do Grodzickich. W 1694 roku nabyte zostało przez burgrabiego poznańskiego Przectawa Potockiego. W końcu XIX wieku z dóbr Potockich z Będlewa powstała ordynacja. Bolesław Potocki z Będlewa, dla którego wybudowany został pałac, udziałowiec słynnego banku Kwilecki, Potocki i S-ka, za swe zasługi dla wiary i Kościoła otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. Aktywny społecznie na wielu polach ofiarował też plac w Poznaniu pod Teatr Polski, zwany stąd Teatrem w Ogrodzie Potockiego. W roku 1912 ordynatem na Będlewie był hr. Józef Potocki [...]
Read User's Comments

Rezydencja w Będlewie

Najlepszym tego przykładem jest zbudowana w 1866 roku dla Bolesława Potockiego rezydencja w Będlewie, która, choć posiada wiele średniowiecznych form, jest bardziej wygodnym pałacem aniżeli obronnym zamkiem. Ładny neogotycki pałac jest harmonijnym konglomeratem mniejszych i większych brył – wież, przybudówek, ryzalitów. Jego piętrowa część środkowa została podkreślona murowanym arkadowym gankiem mieszczącym główne wejście do pałacu [...]
Read User's Comments

Dwór klasycystyczny

Parterowy, z okazałym piętrowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnie, nakryty wysokim łamanym dachem, w którym mieszkalne piętro. Wytomyśl występuje w dokumentach co najmniej od 1250 roku. W XVI wieku miał tu swoje działy Marcin Ostroróg Lwowski. Później miejscowość należała do Opalińskich, pod koniec XVII wieku do Unrugów, w XVIII i XIX wieku do Szotdrskich [...]
Read User's Comments