You are here: Home >Archive for the ‘dwory’ Category

Kobylniki

Patrząc na dwór w Kobylnikach, nietrudno się przekonać, jak wiele różniło polskie dwory od niemieckich. Niemieckie wzorowane na miejskich willach, wznoszone często z czerwonej, nie tynkowanej cegły, w najlepszym razie neogotyckie bądź neobarokowe, jak w Smolicach, zawsze chłodne, choć rzemieślniczo doskonałe, pozbawione były wdzięku polskich rezydencji. Polskim dworom w Srebrnej Górze, Grochowiskach Szlacheckich czy wielu […]

Węgierskie

Ładny okazały piętrowy dwór, z pięknym reprezentacyjnym portykiem arkadowym wielkiego porządku wspartym na dwóch filarach i dwóch kolumnach, zwieńczonym trójkątnym frontonem, za którym wysoki dach części środkowej budynku. Pozostałe części nakryte płaskim dachem zakrytym attyką. Dwór zbudowany około 1912 roku według projektów Rogera Sławskiego dla właścicieli Węgierskich Ziołeckich, nawiązujący w pewnym stopniu do tak zwanego […]

Różanna

Skromny dwór z pierwszej połowy XIX wieku, parterowy, nakryty dachem naczółkowym z okienkiem powiekowym nad wejściem. Wejście flankowane parą pilastrów. Dwór w drugiej połowie XIX wieku powiększony o parterowe przybudówki. Różanna, zwana też dawniej Rożunna, należała w 1577 roku do Różańskich i Rogalińskich, a w końcu XVIII wieku do Ignacego Kossowskiego. W XIX wieku przeszła […]

Bagatela

W 1879 roku stojący tu klasycystyczny pałac z przełomu XVIII i XIX wieku przebudowany został według projektów znanego polskiego architekta Zygmunta Gorgolewskiego na pałac myśliwski księcia Ferdynanda Radziwiłła. Powstał piętrowy budynek, z drugim piętrem skrytym w mansardowym dachu dekorowanym lukarnami, z wąskim ryzalitem na osi mieszczącym wejście. Przez nakrycie oddzielnym czterospadowym dachem mansardowym ryzalit sprawia […]

Swarzędz Nowa Wieś

Obszerny, parterowy dwór, z piętrem w mansardowym dachu, o skromnym wejściu na osi, nad którym wystawka. Bryłę urozmaica okrągła baszta, nieco tylko wyższa od korpusu głównego, z oryginalnym ..spiętrzonym” hełmem. Dwór zbudowany zapewne na początku XX wieku. Folwark Nowa Wieś, później włączony w administracyjne granice miasta Swarzędz, powstał około połowy XIX wieku. W latach 1858-1903 […]

Ciekawy park

Później należało do Malechowskich herbu Habdank, a w XVII wieku do Grodzickich. W 1694 roku nabyte zostało przez burgrabiego poznańskiego Przectawa Potockiego. W końcu XIX wieku z dóbr Potockich z Będlewa powstała ordynacja. Bolesław Potocki z Będlewa, dla którego wybudowany został pałac, udziałowiec słynnego banku Kwilecki, Potocki i S-ka, za swe zasługi dla wiary i Kościoła otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. Aktywny społecznie na wielu polach ofiarował też plac w Poznaniu pod Teatr Polski, zwany stąd Teatrem w Ogrodzie Potockiego. W roku 1912 ordynatem na Będlewie był hr. Józef Potocki [...]
Read User's Comments

Rezydencja w Będlewie

Najlepszym tego przykładem jest zbudowana w 1866 roku dla Bolesława Potockiego rezydencja w Będlewie, która, choć posiada wiele średniowiecznych form, jest bardziej wygodnym pałacem aniżeli obronnym zamkiem. Ładny neogotycki pałac jest harmonijnym konglomeratem mniejszych i większych brył – wież, przybudówek, ryzalitów. Jego piętrowa część środkowa została podkreślona murowanym arkadowym gankiem mieszczącym główne wejście do pałacu [...]
Read User's Comments

Dwór klasycystyczny

Parterowy, z okazałym piętrowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnie, nakryty wysokim łamanym dachem, w którym mieszkalne piętro. Wytomyśl występuje w dokumentach co najmniej od 1250 roku. W XVI wieku miał tu swoje działy Marcin Ostroróg Lwowski. Później miejscowość należała do Opalińskich, pod koniec XVII wieku do Unrugów, w XVIII i XIX wieku do Szotdrskich [...]
Read User's Comments