You are here: Home >Archive for the ‘dwory’ Category

Rzeszynek

W latach 1902-1903 na miejscu barokowego dworu wzniesiony został dla Amrogowiczów przez budowniczego Wilczewskiego z Wronek eklektyczny – z przewagą cech klasycystycznych – dwór w Rzeszynku. Piętrowy, na rzucie prostokąta z parterową przybudówką z jednej strony i trzykondygnacyjną wieżą z drugiej. Lekko zryzalitowana część środkowa fasady frontowej zwieńczona trójkątnym frontonem i poprzedzona gankiem, nad którym […]

Działyń

Niezbyt piękny, obszerny piętrowy dwór-pałac z około 1880 roku, nakryty dachem dwuspadowym, z płytkim ryzalitem na osi zwieńczonym trójkątnym naczółkiem. W parku zniekształcony po wojnie drugi dwór lub rządcówka, parterowy, nakryty dziś płaskim dachem czterospadowym, z niesymetrycznie umieszczonym wejściem, zbudowany około 1890 roku. Działyń był niegdyś własnością Wołłowiczów. Później przeszedł w ręce niemieckie i co […]

Wierzonka

Prosty dwór parterowy, wysoko podpiwniczony, nakryty dachem naczółkowym z wejściem na osi umieszczonym we wnęce. Środkowa oś tylnej elewacji ujęta parą pilastrów. Dwór zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku i potem znacznie przebudowany. Wierzonka występuje w dokumentach co najmniej od 1252 roku jako własność cysterek z Owińsk. Po kasacie pruskiej z końca XVIII wieku stała […]

Michorzewo

Neoklasyczny piętrowy pałac na rzucie litery H został zbudowany około 1914 roku dla Sczanieckich być może przez architekta Stanisława Mieczkowskiego. Monumentalny wgłębny portyk kolumnowy wielkiego porządku zwieńczony trójkątnym przyczótkiem prowadzi do holu ozdobionego bogatą boazerią. Michorzewo dawniej było własnością potężnego wielkopolskiego rodu Opalińskich herbu Łodzią. W XIX i XX wieku należało do Sczanieckich, ale pierwotnie […]

Kobylniccy

Kobylniki występują w źródłach od 1398 roku. Do XVII wieku własność Kobylnickich, zwanych też Kotowieckimi, w XVI wieku Skaławskich, od XVII wieku również współwłasność Cerekwickich, Zarębów, Romaniszewskich, w XVIII wieku Mąkowskich i Zakrzewskich, a pod koniec XVIII wieku barona Jana Szlichtynga i Jana Potworowskiego. Wreszcie w 1806 roku właścicielem został Jan Nepomucen Kwilecki, sędzia poznański, […]

Ciekawy park

Później należało do Malechowskich herbu Habdank, a w XVII wieku do Grodzickich. W 1694 roku nabyte zostało przez burgrabiego poznańskiego Przectawa Potockiego. W końcu XIX wieku z dóbr Potockich z Będlewa powstała ordynacja. Bolesław Potocki z Będlewa, dla którego wybudowany został pałac, udziałowiec słynnego banku Kwilecki, Potocki i S-ka, za swe zasługi dla wiary i Kościoła otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. Aktywny społecznie na wielu polach ofiarował też plac w Poznaniu pod Teatr Polski, zwany stąd Teatrem w Ogrodzie Potockiego. W roku 1912 ordynatem na Będlewie był hr. Józef Potocki [...]
Read User's Comments

Rezydencja w Będlewie

Najlepszym tego przykładem jest zbudowana w 1866 roku dla Bolesława Potockiego rezydencja w Będlewie, która, choć posiada wiele średniowiecznych form, jest bardziej wygodnym pałacem aniżeli obronnym zamkiem. Ładny neogotycki pałac jest harmonijnym konglomeratem mniejszych i większych brył – wież, przybudówek, ryzalitów. Jego piętrowa część środkowa została podkreślona murowanym arkadowym gankiem mieszczącym główne wejście do pałacu [...]
Read User's Comments

Dwór klasycystyczny

Parterowy, z okazałym piętrowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnie, nakryty wysokim łamanym dachem, w którym mieszkalne piętro. Wytomyśl występuje w dokumentach co najmniej od 1250 roku. W XVI wieku miał tu swoje działy Marcin Ostroróg Lwowski. Później miejscowość należała do Opalińskich, pod koniec XVII wieku do Unrugów, w XVIII i XIX wieku do Szotdrskich [...]
Read User's Comments