You are here: Home >Archive for the ‘dwory’ Category

Czeluścin

Niemal całkowicie przebudowany po wojnie – łącznie ze skuciem detalu architektonicznego – neogotycki dwór z drugiej połowy XIX wieku, piętrowy, o nieregularnym kształcie, nakryty płaskimi dachami. Z pierwotnej dekoracji zachowały się jedynie wieńczące część budynku blanki oraz lizeny przechodzące w sterczyny. Czeluścin jest wymieniany w dokumentach co najmniej od 1395 roku. W XVI wieku własność […]

Głębokie

Bardzo ładny, klasycystyczny dwór w typie tych wznoszonych około roku 1800, jak Gębice czy Grab, powstały jednak dopiero wiatach 1911-1913, Piętrowy, nakryty dachem czterospadowym, z okazałym doryckim portykiem kolumnowym wielkiego porządku zwieńczonym trójkątnym frontonem, w którym półokrągłe, typowe dla klasycyzmu, okienko. Dwór w Głębokim nawiązuje do czerpiącego z klasycyzmu i baroku stylu polskiego, który w […]

Jabłkowo

Ładny klasycystyczny dwór z początku XIX wieku został na początku wieku XX powiększony o odpowiadające mu wielkością, lub nawet nieco większe od niego, piętrowe skrzydło. W takich sytuacjach często „przenoszono” elewację frontową na nową część, a stary dwór zamieniano w rodzaj dobudówki, czego przykładem są dwory w Skoraczewie, Gałowie czy Morasku. W Jabtkowie jednak tak […]

Kuczków

Obecny kształt tego obszernego piętrowego pałacu jest wynikiem kolejnych rozbudów, gdyż do zbudowanego w połowie XIX wieku budynku pod koniec XIX stulecia dodano wieżę, a w roku 1910 dobudowano całe skrzydło po przeciwnej stronie. Pałac robi wrażenie raczej wielkością niż pomysłowością rozwiązań czy też aspiracjami estetycznymi. Kuczków znany jest w źródłach co najmniej od 1403 […]

Gołaszyn

Na zachowanej w parku wysepce otoczonej fosą stał pierwotny dwór obronny, wzniesiony dla Bojanowskich w XVII wieku. W roku 1860 dwór został rozebrany. Krótko potem, w latach zapewne osiemdziesiątych, zaczęto wznosić obecny budynek, który jednak nie pełnił już funkcji siedziby właściciela majątku. Parterowy, nakryty dachem dwuspadowym, z niewielkim ryzalitem zwieńczonym trójkątnie, mieszczącym ujęte arkadą wejście. […]

Ciekawy park

Później należało do Malechowskich herbu Habdank, a w XVII wieku do Grodzickich. W 1694 roku nabyte zostało przez burgrabiego poznańskiego Przectawa Potockiego. W końcu XIX wieku z dóbr Potockich z Będlewa powstała ordynacja. Bolesław Potocki z Będlewa, dla którego wybudowany został pałac, udziałowiec słynnego banku Kwilecki, Potocki i S-ka, za swe zasługi dla wiary i Kościoła otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. Aktywny społecznie na wielu polach ofiarował też plac w Poznaniu pod Teatr Polski, zwany stąd Teatrem w Ogrodzie Potockiego. W roku 1912 ordynatem na Będlewie był hr. Józef Potocki [...]
Read User's Comments

Rezydencja w Będlewie

Najlepszym tego przykładem jest zbudowana w 1866 roku dla Bolesława Potockiego rezydencja w Będlewie, która, choć posiada wiele średniowiecznych form, jest bardziej wygodnym pałacem aniżeli obronnym zamkiem. Ładny neogotycki pałac jest harmonijnym konglomeratem mniejszych i większych brył – wież, przybudówek, ryzalitów. Jego piętrowa część środkowa została podkreślona murowanym arkadowym gankiem mieszczącym główne wejście do pałacu [...]
Read User's Comments

Dwór klasycystyczny

Parterowy, z okazałym piętrowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnie, nakryty wysokim łamanym dachem, w którym mieszkalne piętro. Wytomyśl występuje w dokumentach co najmniej od 1250 roku. W XVI wieku miał tu swoje działy Marcin Ostroróg Lwowski. Później miejscowość należała do Opalińskich, pod koniec XVII wieku do Unrugów, w XVIII i XIX wieku do Szotdrskich [...]
Read User's Comments