You are here: Home >Archive for the ‘dwory’ Category

Witaszyce

Dwór w Witaszycach, wybudowany w 1899 roku dla Willy Dulonga przez architekta niemieckiego Ludwika Ottego, przypomina formy barokowe, które tu połączone zostały z secesyjną dekoracją. Piętrowy, na rzucie prostokąta, z gankiem kolumnowym na osi, nad którym zwieńczenie z kartuszem herbowym. Witaszyce występują w dokumentach od XIV wieku, kiedy to w 1350 roku były dobrami biskupów […]

Sielinko

Parterowy dwór z małą wystawką na osi, zbudowany w 1888 roku, do którego zapewne nieco później dobudowano dość obszerne piętrowe skrzydło, nakryty dachami dwuspadowymi. Sielinko w 1881 roku było częścią dóbr opalenickich należących do Franza Heinricha von Beymego. W okresie międzywojennym własność rezydującego w nieodległym Porażynie gen. Kazimierza Sosnkowskiego (1885-1969), ministra spraw wojskowych, inspektora armii, […]

Przybyszewo

Eklektyczny dwór z około 1910 roku, piętrowy, z bardzo efektowną, wysoką kwadratową wieżą, której najwyższą kondygnację zajmuje loggia widokowa. W przyziemiu wieży wejście poprzedzone arkadowym portykiem przejazdowym niosącym taras. Z boku ryzalit zamknięty trójkątnym szczytem ściany. Dwór nakryty dachem czterospadowym z wystawkami. Przybyszewo występuje w źródłach co najmniej od 1445 roku. W XVI i XVII […]

Niepruszewo

Dla księcia Henryka von Reussa, od paru lat właściciela Baszkowa, wzniesiony został w latach siedemdziesiątych XIX wieku w świeżo kupionym przezeń Niepruszewie dwór-willa. Prosta, szlachetna bryła, wzbogacona lekko zaznaczonym ryzalitem w części środkowej, z wejściem głównym ujętym w dwie kolumny. Wysoko podpiwniczony piętrowy gmach nakryty został płaskim dachem ze świetlikiem oświetlającym centralnie umieszczony hol. Niepruszewo […]

Krucz

Bardzo prosty dwór z początku XIX wieku i przebudowany w 1939 roku. Parterowy, poprzedzony niewielkim murowanym gankiem wspartym na dwu kolumnach, z mieszkalnym poddaszem, nakryty dachem naczółkowym, w którym okna powiekowe. Krucz, dawniej Krocz, występuje w dokumentach co najmniej od 1399 roku. W XIX wieku był wraz z Gorajem – siedzibą właścicieli – własnością Goetzendorf-Grabowskich. […]

Ciekawy park

Później należało do Malechowskich herbu Habdank, a w XVII wieku do Grodzickich. W 1694 roku nabyte zostało przez burgrabiego poznańskiego Przectawa Potockiego. W końcu XIX wieku z dóbr Potockich z Będlewa powstała ordynacja. Bolesław Potocki z Będlewa, dla którego wybudowany został pałac, udziałowiec słynnego banku Kwilecki, Potocki i S-ka, za swe zasługi dla wiary i Kościoła otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. Aktywny społecznie na wielu polach ofiarował też plac w Poznaniu pod Teatr Polski, zwany stąd Teatrem w Ogrodzie Potockiego. W roku 1912 ordynatem na Będlewie był hr. Józef Potocki [...]
Read User's Comments

Rezydencja w Będlewie

Najlepszym tego przykładem jest zbudowana w 1866 roku dla Bolesława Potockiego rezydencja w Będlewie, która, choć posiada wiele średniowiecznych form, jest bardziej wygodnym pałacem aniżeli obronnym zamkiem. Ładny neogotycki pałac jest harmonijnym konglomeratem mniejszych i większych brył – wież, przybudówek, ryzalitów. Jego piętrowa część środkowa została podkreślona murowanym arkadowym gankiem mieszczącym główne wejście do pałacu [...]
Read User's Comments

Dwór klasycystyczny

Parterowy, z okazałym piętrowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnie, nakryty wysokim łamanym dachem, w którym mieszkalne piętro. Wytomyśl występuje w dokumentach co najmniej od 1250 roku. W XVI wieku miał tu swoje działy Marcin Ostroróg Lwowski. Później miejscowość należała do Opalińskich, pod koniec XVII wieku do Unrugów, w XVIII i XIX wieku do Szotdrskich [...]
Read User's Comments