You are here: Home > dwory > Tarnowo Pałuckie

Tarnowo Pałuckie

Dwór parterowy, nakryty dachem naczółkowym, z dość prymitywnym – choć nie pozbawionym swojskości – portykiem kolumnowym w wielkim porządku. Wejście pod tukiem koszowym spływającym na filary, a nad nim balkon. Na skraju płytki parterowy ryzalit nakryty oddzielnym daszkiem na kształt alkierza. Dwór w zasadniczym swym kształcie pochodzi z początku XIX wieku. Tarnowo Pałuckie, zwane dawniej Tarnowo, jest wymienione w bulli papieża Honoriusza II z 31 maja 1218 roku jako własność cystersów z Łekna. W 1793 roku ich majątek padł ofiarą kasaty pruskiej. Trudno powiedzieć, czy większa własność ziemska, jaka się znajdowała w Tarnowie Pałuckim w XIX i XX wieku, miała średniowieczną metrykę. Własność ta liczyła w 1892 roku 138 hektarów i należała do Stubenrauchów. Zapewne to samo gospodarstwo w 1909 roku było własnością Józefa Piechowiaka i w rękach tej rodziny pozostawało do okresu międzywojennego.

W 1930 roku właścicielem majątku był Józef Piechowiak. Majątek w 1926 roku liczył 129 hektarów.

Comments are closed.