You are here: Home > dwory > Szołdry

Szołdry

12Wzniesiony w XVIII wieku dla Zakrzewskich dwór na początku XIX wieku poszerzono, być może podwyższono, a w drugiej połowie XIX wieku rozbudowano przez dodanie obustronnego ryzalitu środkowego. Korpus gtówny nakryty płaskim dachem czterospadowym.

Szotdry były gniazdem bardzo zasłużonej rodziny Szotdrskich herbu Łodzią, która wydała siedmiu senatorów i jednego kawalera maltańskiego. Szołdrscy jako właściciele Szołdr występowali co najmniej od 1388 roku. W XVIII wieku miejscowość była własnością Wilczyńskich i Zakrzewskich, a w XIX wieku i aż do drugiej wojny światowej Chłapowskich.

W 1939 roku właścicielem Szołdr był Stanisław Chłapowski. Majątek w 1926 roku liczył 893 hektary.

Comments are closed.