You are here: Home > dwory > Szkudła

Szkudła

Dwie siedziby niemieckie są zapewne dziełem tego samego, nie znanego nam z nazwiska architekta – Zakrzew koło Jarocina i Szkudła. Dwór w Szkudle zbudowany został dla ówczesnego właściciela Heinricha Bienecka. Eklektyczny, o dwóch wieżach – niższej z hełmem piramidalnym i wyższej z nie istniejącym już dziś hełmem cebulastym. Lica ścian z klinkierowej cegły łączonej z tynkowanymi elementami dekoracyjnymi.

Szkudła występuje w dokumentach co najmniej od 1370 roku, kiedy to Boguchwał, dziedzic Szkudły, poświadczył, że przodkowie jego żony i jej siostry sprzedali kościołowi gnieźnieńskiemu Solec i Borowo. W końcu XVI i na początku XVII wieku majętność tę posiadali Jan i Piotr Szkudelscy. Potem miejscowość miała różnych częściowych właścicieli, ale wydaje się, że Szkudelscy utrzymali część wsi aż do XVIII wieku, kiedy w 1789 roku Antoni Szkudelski był właścicielem wsi i folwarku. Szkudła wyszła z rąk polskich przed 1843 rokiem i aż do drugiej wojny światowej pozostawała w rękach niemieckich.

W 1930 Szkudła należała do Niemca Edgara von Langendorffa. Majątek w 1926 roku liczył 777 hektarów i miał gorzelnię.

Comments are closed.