You are here: Home > dwory > Świątniki Wielkie

Świątniki Wielkie

6Wzniesiony w 1925 roku dwór piętrowy, nakryty płaskim dachem czterospadowym, z parterowymi ryzalitami po obu stronach fasady niosącymi balkony. Fasada opięta jońskimi pilastrami wielkiego porządku z częścią środkową zaakcentowaną w partii dachu dekoracyjnym szczytem złożonym z dwóch wolutowych spływów. Dwór w Świątnikach Wielkich jest dziełem oryginalnym, w subtelny sposób łączącym elementy klasycystyczne, renesansowe i barokowe. Nie znajduje on bezpośredniej analogii w architekturze rezydencjonalnej Wielkopolski.

Świątniki Wielkie, zwane kiedyś Villa Sanctuariorum, były odwieczną własnością kapituły gnieźnieńskiej, potwierdzoną przez Kazimierza Wielkiego w 1357 roku. Po kasacie pruskiej zostały włączone do domeny Gniezno.

W okresie międzywojennym Świątniki nie stanowiły ośrodka większych dóbr ziemskich.

Comments are closed.