You are here: Home > dwory > Swarzędz Nowa Wieś

Swarzędz Nowa Wieś

10Obszerny, parterowy dwór, z piętrem w mansardowym dachu, o skromnym wejściu na osi, nad którym wystawka. Bryłę urozmaica okrągła baszta, nieco tylko wyższa od korpusu głównego, z oryginalnym ..spiętrzonym” hełmem. Dwór zbudowany zapewne na początku XX wieku. Folwark Nowa Wieś, później włączony w administracyjne granice miasta Swarzędz, powstał około połowy XIX wieku. W latach 1858-1903 należał do niemieckiej rodziny Wilck, w 1909 roku do Jana Niemojewskiego, później do Hermana Rotholza, w 1918 roku do Tomasza Czekaty, w 1920 do Wacława Łuczyńskiego, w 1926 do porucznika Jerzego Scheiblera, a od 1930 roku do polskiej rodziny Maksów.

W 1939 roku Nowa Wieś należała do Andrzeja i Henryka Maksów. Majątek w 1926 roku liczył 262 hektary.

Comments are closed.