You are here: Home > dwory > Starężyn

Starężyn

Starszy, XIX-wieczny dwór został na początku XX wieku przebudowany i powiększony o piętrowe skrzydło boczne. Wtedy też – jak w Skoraczewie czy Starych Oborzyskach – główne wejście przeniesiono na dłuższą, boczną elewację nowego budynku. Starsza część parterowa, nakryta dachem dwuspadowym, z piętrowym ryzalitem na osi nakrytym dachem naczółkowym. Nowe skrzydło piętrowe, nakryte dachem dwuspadowym, z gankiem filarowym wejścia niosącym balkon.

Starężyn, zwany po łacinie Sztharazyno, występuje w dokumentach co najmniej od 1387 roku, kiedy to pisał się Zbilut ze Starężyna. W 1398 roku pisał się natomiast Trojan ze Starężyna. Być może występujący w spisie okolicznej szlachty przed 1391 rokiem Swiętosław Staręski pochodził właśnie ze Starężyna. W końcu XVIII wieku Starężyn należał do Dorpowskich, później do Markiewiczów, a w XIX wieku do Moszczeńskich i Radońskich. W XX wieku był własnością Bułakowskich i w ich rękach pozostawał do drugiej wojny światowej. W 1909 roku właścicielem Starężyna był Tomasz Bułakowski.

W 1939 roku Starężyn należał do Zbigniewa Bułakowskiego. Majątek w 1926 roku liczył 373 hektary.

Comments are closed.