You are here: Home > dwory > Słomczyce

Słomczyce

12Parterowy dwór z kondygnacją półpiętra i piętrowym pozornym ryzalitem na osi poprzedzonym filarowym gankiem. Gzyms wieńczący ścianę w formie fryzu arkadkowego. Dwór nakryty niemal płaskim dachem dwuspadowym, wzniesiony około 1870 roku.

Słomczyce, zwane dawniej też Słonczyce lub w zlatynizowanej formie Slumciwze, występują w dokumentach od 1397 roku, kiedy to pisał się Mikołaj ze Słomczyc Słonecki lub Sluneczski. W 1578 roku własność Słoneckich: Marcina, Wojciecha i – jak pisze dawny autor – „pani Balcerowej”. W XVII wieku Słomczyce wciąż jeszcze należały do Słoneckich, następnie, w XVIII wieku, do Łukomskich z Paruszewa, potem Bieńkowskich i w XIX wieku Koraszewskich. W 1889 roku były własnością Dominika Koraszewskiego, a w 1909 roku Jana Plewkiewicza. W rękach Plewkiewiczów Słomczyce pozostawały do okresu międzywojennego.

W 1930 roku właścicielem Słomczyc był Jan Plewkiewicz. Majątek w 1926 roku liczył 321 hektarów.

Comments are closed.