You are here: Home > dwory > Skarboszewo

Skarboszewo

Przyjemny dwór z początku XX wieku, parterowy, nakryty dachem naczółkowym, z wejściem na osi poprzedzonym czterofilarowym gankiem niosącym balkon. Powyżej wejścia wystawka dachowa zwieńczona efektownym falistym szczytem w ośli grzbiet.

Skarboszewo występuje w dokumentach od 1188 roku pod łacińską nazwą Scarbossevo lub Carbossevo, kiedy to zostało nadane klasztorowi w Lądzie – świeżo tam przybyłym z Łekna cystersom. Była to darowizna Pawła syna Przedpełki, potwierdzona przez księcia Mieszka III Starego. „W 1282 roku wziął biskup poznański wieś tę w zamian za Ratyn”, jak pisze dawny autor. W 1564 roku tutejsi kmiecie płacili biskupom po 28 groszy, 2 ćwiertnie owsa, 2 kapłony, 10 jaj i 1 koguta. W 1881 roku majątek był własnością Hermine Elisabeth Leonhardi. Następnie został wykupiony z rąk niemieckich i w 1909 roku należał do Bartłomieja Koszarka. W rękach jego rodziny Skarboszewo pozostawało aż do okresu międzywojennego.

W 1930 roku właścicielem Skarboszewa był Bartłomiej Koszarek. Majątek w 1926 roku liczył 142 hektary. W tym czasie była też w Skarboszewie druga większa własność należąca do Kazimierza Koteckiego i licząca 116 hektarów.

Comments are closed.