You are here: Home > dwory > Sielinko

Sielinko

7Parterowy dwór z małą wystawką na osi, zbudowany w 1888 roku, do którego zapewne nieco później dobudowano dość obszerne piętrowe skrzydło, nakryty dachami dwuspadowymi.

Sielinko w 1881 roku było częścią dóbr opalenickich należących do Franza Heinricha von Beymego. W okresie międzywojennym własność rezydującego w nieodległym Porażynie gen. Kazimierza Sosnkowskiego (1885-1969), ministra spraw wojskowych, inspektora armii, a w latach 1943-1944 Naczelnego Wodza. Gen. Kazimierz Sosnkowski obok Józefa Piłsudskiego był jednym z najwybitniejszych polskich wojskowych. Odegrał istotną rolę zarówno w okresie międzywojennym, jak i w czasie drugiej wojny światowej. Po wojnie wycofał się z polityki i resztę życia spędził na emigracji.

W 1939 roku Sielinko było własnością gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Majątek w 1926 roku liczył 859 hektarów i miał gorzelnię.

Comments are closed.