You are here: Home > dwory > Siedlemin

Siedlemin

3Skromny, późnoklasycystyczny dwór wzniesiony około 1830 roku, parterowy, z użytkowym poddaszem, nakryty dachem łamanym. Na osi fasady piętrowy ryzalit z czterema pilastrami, zwieńczony trójkątnym szczytem.

Siedlemin występuje w dokumentach co najmniej od początku XIII wieku. W 1296 roku kasztelan kaliski Berwołd brat dziesięciny z Siedlemina. W 1390 roku Wacław Zaremba z Jaraczewa pisał się panem na Potarzycy i Siedleminie. W XV wieku miejscowość należała do Siedlemińskich. W 1505 roku Jadwiga Siedlemińska sprzedała swe dziedzictwo Wojciechowi Bujakowskiemu za 400 dukatów węgierskich. W 1578 roku właścicielami Siedlemina byli Jan Naramiński i Zygmunt Dopczyński, w 1618 nieiaka Robaczvńska. w 1660 Jedrzej Przyjemski, chorąży kaliski, później Piotr Opaliński, kanonik łęczycki, w XVIII wieku Szczytniccy, dziedzice Goliny, w XIX Taczanowscy, z których Józef był właścicielem w 1889 roku. Od roku 1907 Siedlemin należał do Jana Paweli, którego syn Franciszek (ur. 1900), żotnierz AK, został zamordowany przez Niemców w Mauthausen w 1942 roku.

W 1930 roku właścicielem był Jan Pawela. Majątek w 1926 roku liczył 313 hektarów.

Comments are closed.