You are here: Home > dwory > Rzeszynek

Rzeszynek

4W latach 1902-1903 na miejscu barokowego dworu wzniesiony został dla Amrogowiczów przez budowniczego Wilczewskiego z Wronek eklektyczny – z przewagą cech klasycystycznych – dwór w Rzeszynku. Piętrowy, na rzucie prostokąta z parterową przybudówką z jednej strony i trzykondygnacyjną wieżą z drugiej. Lekko zryzalitowana część środkowa fasady frontowej zwieńczona trójkątnym frontonem i poprzedzona gankiem, nad którym balkon. Dach korpusu niski, czterospadowy, w części środkowej dwuspadowy.

Rzeszynek miał zapewne wspólnych dziedziców z pobliskim Rzeszynem. W XV wieku należał do Ruszkowskich, w XVI Konarskich, w XIX i aż do drugiej wojny światowej do Amrogowiczów. W 1889 roku jego właścicielem był Ferdynand Amrogowicz.

W roku 1939 właścicielem Rzeszynka był dr Bogdan Amrogowicz. Majątek w 1926 roku liczył 984 hektary.

Comments are closed.