You are here: Home > dwory > Rzadkwin

Rzadkwin

12Pozbawiony charakteru obszerny dwór z przełomu XIX i XX wieku, złożony z parterowego korpusu nakrytego dachem dwuspadowym, z wystawkami w obu elewacjach, i piętrowych skrzydeł bocznych nakrytych również dachami dwuspadowymi.

Rzadkwin znany był jako Rzodequino, z którego w 1215 roku przysądzono dziesięciny klasztorowi norbertanek w Strzelnie. Później własność klasztoru w Strzelnie, która podległa kasacie pruskiej w końcu XVIII wieku. W 1881 roku Rzadkwin należał do Ludwika Lembińskiego (Łebińskiego). Na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku przeszedł w ręce niemieckie i z czasem stał się własnością Niemca Bothego. Później być może należał do Józefa Deplewskiego.

W 1926 roku Rzadkwin był własnością Niemca Hermanna Bothego. Majątek liczył 395 hektarów.

Comments are closed.