You are here: Home > dwory > Rojów

Rojów

4Bardzo niski, długi i prosty dwór z XVIII wieku, parterowy, pierwotnie zapewne kryty strzechą lub gontem – dziś dachem naczółkowym, zachował formę siedziby średniego lub skromnego szlachcica sięgającą jeszcze średniowiecza. Tak prawdopodobnie wyglądała większość siedzib szlacheckich – nie magnackich – bez alkierzy, bez ryzalitów, bez wystawek, bez łamanego dachu. Dwory te w większości nie ostały się z powodu XIX-wiecznej prosperity. Tym cenniejszym zabytkiem, wspomnieniem Sarmacji bez okazałości, jest dwór w Rojowie.

Rojów występuje w źródłach co najmniej od końca XIV wieku, kiedy to Władysław Opolczyk poświadczył, że Mikołaj z Katowic zastawił Rojów i Olszynę Janowi z Sieniawy. W XVIII wieku należał do Psarskich, później do Frezerów, a następnie do Wężyków. W 1888 roku właścicielem był Bolesław Wężyk.

W roku 1930 Rojów był własnością Melchiora Jarmuża. Majątek w 1926 roku liczył 524 hektary.

Comments are closed.