You are here: Home > dwory > Ród Wężyków

Ród Wężyków

Zalesie występuje w źródłach od 1400 roku. Na początku XV wieku własność rodu Wężyków. W 1616 roku dziedzicem był Marcin Głuchowski. Pod koniec XVIII wieku w rękach Nieświastowskich, od których w 1808 roku majątek kupił Kajetan Stablewski. W drugiej połowie XIX wieku było własnością Stanisława Stablewskiego, posła do sejmu pruskiego, dyrektora generalnego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu. Tu odbywały się spotkania – podobnie jak w wielu innych dworach i pałacach wielkopolskich -ówczesnej elity. Bywał tu między innymi Karol Marcinkowski, a także sławna patriotka Emilia Sczaniecka oraz krewny właścicieli arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Florian Stablewski. Gościem w Zalesiu był również słynny rysownik, który dla potomności utrwalił wizerunki niezliczonej liczby zabytkowych polskich budowli, Napoleon Orda. W rękach rodziny Stablewskich Zalesie pozostawało aż do drugiej wojny światowej.

Comments are closed.