You are here: Home > dwory > Prusim

Prusim

Obszerny dwór parterowy z mieszkalnym piętrem ukrytym w łamanym dachu i piętrowymi ryzalitami na osi obu elewacji zwieńczonymi wysokimi trójkątnymi naczółkami. W tylnej elewacji taras, z którego zejście do ogrodu. Dwór zbudowany jeszcze w XVIII wieku, nieco przebudowany na przełomie XIX i XX stulecia.

W 1386 roku występuje Mirosław Prusimski, a w 1392 roku pisał się Mikotaj z Prusimia. W roku 1562 Prusim płacił biskupom poznańskim 4 złote i 16 groszy polskich dziesięciny z 17 tanów osiadłych. W 1580 roku Stanisław Prusimski był współwłaścicielem miejscowości. Pod koniec XVIII wieku własność Wilkońskich. W XIX wieku majątek przeszedł w ręce niemieckie i w 1881 roku był własnością porucznika kawalerii pruskiej Ernsta von Reichego, właściciela dóbr Rozbitek.

W 1930 roku Prusim był własnością Niemca Heinricha von Reichego. Majątek w 1926 roku liczył 995 hektarów i miał cegielnię.

Comments are closed.