You are here: Home > dwory > Potulice

Potulice

1Niestety z rozległej rezydencji nawiązującej do architektury XV-wiecznych pałaców włoskich, wzniesionej pod koniec lat sześćdziesiątych XIX wieku przez znanego architekta Stanisława Hebanowskiego, pozostała jedynie narożna wieża oraz fragment jednego ze skrzydeł. Cała pozostała część została w barbarzyński sposób przebudowana w pozbawiony charakteru blok mieszkalny. Wieża na planie kwadratu, czterokondygnacyjna, zwieńczona machikutowym gzymsem i krenelażem.

Potulice w XIX i XX wieku należały do Potulickich, chociaż nie były ich gniazdem, gdyż Potuliccy wywodzili się z Potulic w powiecie wągrowieckim. W 1887 roku były własnością hrabianki Anieli Potulickiej (1861-1932) i w jej rękach pozostawały aż do okresu międzywojennego. Potulice były tylko częścią jej ogromnej fortuny. Przed śmiercią przekazała ona swoje majątki na cele społeczne – naukowe, edukacyjne i kościelne. W czasie drugiej wojny światowej w Potulicach był niemiecki obóz koncentracyjny, a po 1945 roku komunistyczny.

W 1930 roku Potulice należały do hrabianki Anieli Potulickiej. Majątek w 1926 roku liczył 2263 hektary.

Comments are closed.