You are here: Home > dwory > Podolin

Podolin

13Parterowy dwór, nakryty dachem dwuspadowym, z pozornym ryzalitem wejścia na osi zwieńczonym trójkątnie, zbudowany w ostatniej ćwierci XIX wieku. Po obu stronach wąskie, parterowe przybudówki.

Podolin, zwany też dawniej Potulin, znany jest w dokumentach co najmniej od 1136 roku, kiedy to wymieniony został w bulli papieża Innocentego II jako posiadłość arcybiskupów gnieźnieńskich. W XVI i XVII wieku własność Podolskich, Krzywosądzkich i Smoszewskich, a także Grabskich, w końcu XVIII wieku wojewody gnieźnieńskiego Józefa Radzimińskiego, w XIX i XX wieku hrabiów Hutten-Czapskich. Stanowił wtedy część dóbr hr. Bogdana Hutten-Czapskiego ze Smogulca (1851-1937), znanego pamiętnikarza, drugiego prezydenta Związku Polskich Kawalerów Maltańskich (1926-1937), dobroczyńcy Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, doktora honoris causa obu tych uczelni. Hr. Bogdan Hutten-Czapski uczynił ze swych dóbr smoguleckich fundację na rzecz popierania nauki polskiej.

W 1930 roku Podolin był własnością hr. Bogdana Hutten-Czapskiego. Majątek w 1926 roku liczył 401 hektarów.

Comments are closed.