You are here: Home > dwory > Płaczki

Płaczki

Do pierwotnego dworu, wzniesionego zapewne jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku – dziś zniekształconego powojennymi przebudowami – na początku XX stulecia dobudowano ogromne piętrowe skrzydło o pewnych cechach renesansu północnego, jak wysokie faliste szczyty. Do skrzydła przylega smukła przybudówka, być może pozostałość wieży. W miejscu połączenia obu części arkadowy ganek wejścia zwieńczony balustradą. Stara część nakryta dachem naczółkowym, nowa dwuspadowym.

W XVI wieku Płaczki należały do Słupskich i Ptaczkowskich, a w XVIII wieku do Korytowskich. Przed 1881 rokiem przeszły w ręce niemieckie.

W 1930 roku właścicielem Płaczek był Niemiec Fritz Wilke. Majątek w 1926 roku liczył 292 hektary.

Comments are closed.