You are here: Home > dwory > Piechcin

Piechcin

2Okazały, piętrowy dwór – niemal pałac -eklektyczny, ale z przewagą elementów neorenesansowych, z wypracowaną i na dobrym poziomie dekoracją architektoniczną: boniowania, gzymsy, okazały ganek, balustrady, dekoracyjne obramienia okien o różnych kształtach. Wszystko to czyni ten zbudowany w drugiej połowie XIX wieku dwór przykładem dobrej roboty architektonicznej i rzemieślniczej.

Wieś wspomniana w dokumentach już w 1298 roku. W 1362 roku przy podziale dóbr Piechcin dostał się Hektorowi z Pakości, podczaszemu brzeskiemu. Wieś tę posiadali: w 1579 roku Jan Krotoski, w 1618 roku Jan Rudnicki i w 1793 roku Józef Łochowski. W roku 1881 Piechcin należał do Niemca Ernsta von Randowa. Właściciel Piechcina, Józef Korytowski (ur. 1893), rozstrzelany został przez Niemców na rynku w Krobii 21 września 1939 roku.

Piechcin w 1930 roku był własnością Józefa Korytowskiego. Majątek w 1926 roku liczył 616 hektarów.

Comments are closed.