You are here: Home > dwory > Park w Będlewie

Park w Będlewie

15Park w Będlewie znany był swego czasu z rzadkich okazów drzew. Niegdyś powszechnie zwiedzany, zaprojektowany przez berlińskiego ogrodnika Rotera. Będlewo było własnością rodu Łodziów, którego gałąź posiadająca Będlewo przyjęta z czasem nazwisko Będlewskich. Później należało do Malechowskich herbu Habdank, a w XVII wieku do Grodzickich. W 1694 roku nabyte zostało przez burgrabiego poznańskiego Przectawa Potockiego. W końcu XIX wieku z dóbr Potockich z Będlewa powstała ordynacja. Bolesław Potocki z Będlewa, dla którego wybudowany został pałac, udziałowiec słynnego banku Kwilecki, Potocki i S-ka, za swe zasługi dla wiary i Kościoła otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny tytuł hrabiowski. Aktywny społecznie na wielu polach ofiarował też plac w Poznaniu pod Teatr Polski, zwany stąd Teatrem w Ogrodzie Potockiego. W roku 1912 ordynatem na Będlewie był hr. Józef Potocki. W 1926 roku właścicielką Będlewa była Helena Miączyńska, w roku 1939 Elżbieta Ledóchowska. Dobra będlewskie wraz z folwarkami liczyły w 1926 roku 2731 hektarów.

Comments are closed.