You are here: Home > dwory > Orpiszewek

Orpiszewek

8Ładny, piętrowy, neoklasycystyczny dwór o prostej bryle, z lekko zaznaczonym ryzalitem skromnego gtównego wejścia

na osi, z nawiązującą do renesansu włoskiego dekoracją fasady, nakryty dachem czterospadowym, zbudowany pod koniec XIX wieku na murach pałacu z 1815 roku. Jest dobrym przykładem żywotności form klasycystycznych oraz dobrego gustu fundatora i architekta.

Orpiszewek w XVI wieku należał do zamożnej wielkopolskiej rodziny Suchorzewskich, osiadłej przede wszystkim w kaliskim. W XVII wieku stanowił własność Rudnickich, w XVIII Kiedrzyńskich, w XIX Cetkowskich, potem von Richthofenów. Od 1884 roku aż do okresu międzywojennego należał do Rychtowskich, którzy kupili go od barona von Richthofena.

W 1930 roku Orpiszewek należał do Stanisława Rychtowskiego. Majątek w 1926 roku liczył 349 hektarów.

Comments are closed.