You are here: Home > dwory > Morownica

Morownica

1Moda na angielską architekturę rezydencjonalną w różnych wydaniach trwała od końca XVIII wieku aż po wiek XX, od Lubostronia, którego palladiańską wizję ukształtowały angielskie budowle XVIII wieku, przez angielski neogotyk Będlewa, Arcugowa, Nowej Wsi czy Psarskiego, do OueenAnne Revival Napachania, Kobylnik i Morownicy. W 1884 roku znany berliński architekt Otto March wybudował dla niemieckiego fundatora Teodora Caesara tę rezydencję skomponowaną z wielu brył o licowanych klinkierową cegtą ścianach. Pałac piętrowy, nakryty czterospadowym dachem, z ryzalitami. Nie zabrakto naturalnie i wieży, tym razem czworobocznej, nakrytej wielobocznym dachem, podwyższonej latarnią ze stromym daszkiem.

Park zaprojektował Augustyn Denizot (1863-1910), autor parków w Zakrzewie, Uzarzewie i Turwi – Francuz sprowadzony w Poznańskie przez hr. Albina Węsierskiego.

Morownica występuje w dokumentach co najmniej od 1296 roku, kiedy to biskup poznański Jan powierzył ją swemu studzę Dalowi dla lokowania jej na prawie niemieckim. W 1497 roku czarownica Jadwiga z Morownicy odmówiła stanięcia przed sądem. W XV i XVI wieku Morownica była własnością Karśnickich. Na początku XIX wieku należała do Kwileckich, później Niegolewskich, a około 1880 roku przeszła w ręce niemieckiej rodziny Caesarów i w ich rękach pozostawała aż do drugiej wojny światowej.

W 1939 roku właścicielem Morownicy był Niemiec Aleksander Caesar. Majątek w 1926 roku liczył 965 hektarów i miał gorzelnię.

Comments are closed.