You are here: Home > dwory > Młodocin

Młodocin

8Niepiękna, ale za to oryginalna i „nowoczesna”, zrywająca z dotychczasową tradycją historyzującego budownictwa rezydencjonalnego i spoglądająca w stronę nadchodzącego modernizmu, willa-dwór z 1900 roku, wzniesiona dla Tytusa Skarbka-Malczewskiego. Na planie wieloboku, piętrowa, z dolną kondygnacją boniowaną i wejściem poprzedzonym czterokolumnowym gankiem i schodami.

Młodocin został wymieniony w Liber Beneficiorum prymasa Jana Łaskiego z 1523 roku. W XIX wieku należał do Skarbek-Malczewskich, w tym, w 1881 i 1909 roku, do Tytusa Skarbek-Malczewskiego. Później własność Brzeskich.

W 1926 roku Mtodocin był własnością Erazma Brzeskiego. Majątek liczył 516 hektarów.

Comments are closed.