You are here: Home > dwory > Mielżyńscy

Mielżyńscy

Chobienice co najmniej od XVIII wieku aż do drugiej wojny światowej pozostawały w rękach Mielżyńskich. W XIX wieku była tu najbardziej w Wielkopolsce znana owczarnia licząca trzy tysiące owiec, dająca najlepszą w Wielkim Księstwie Poznańskim wełnę. Jednym z właścicieli Chobienic był Maciej Mielżyński (1799-1870), bardzo zasłużony dla gospodarki polskiej ziemianin, żołnierz 1831 roku, działacz społeczny, współtwórca Bazaru i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu oraz Towarzystwa Naukowej Pomocy udzielającego stypendiów niezamożnej młodzieży, poseł do sejmu pruskiego, a następnie dożywotni członek Izby Panów. Pierwszy nosił szczególnie ulubioną czapkę specjalnego kroju, której potem nadano od jego imienia nazwę „maciejówka”. Józef Mielżyński-Wichliński (ur. 1901) z Chobienic był adoptowanym synem Ignacego Mielżyńskiego. Zmarł w niewoli niemieckiej w roku 1943. Dziećmi Józefa Mielżyńskiego-Wichlińskiego są: Andrzej Mielżyński-Wichliński mieszkający w Poznaniu i Teresa Mielżyńska-Wichlińska mieszkająca w Londynie. W 1930 roku właścicielem Chobienic był Ignacy Mielżyński. Majątek w 1926 roku liczył 2032 hektary, miał gorzelnię, cegielnię i torfiarnię.

Comments are closed.