You are here: Home > dwory > Mełpin

Mełpin

3Bardzo zgrabny, parterowy dwór z trzyosiową wystawką mansardowego dachu i gankiem niosącym balkon. Półokrągłe, z ozdobnymi obramieniami i poprzedzielane pilastrami okna parteru dodają charakteru i ożywiają elewację frontową dworu. Dwór zbudowany dla Wiktora Unruga około 1910 roku przypomina dwory budowane przez Stawskiego czy Boreckiego w tak zwanym stylu polskim.

Mełpin w dokumentach występuje niezwykle wcześnie, gdyż już w 1181 roku wymieniony został wśród dóbr benedyktyńskich. Zwał się niegdyś Matpinem, ale jego właściciele, a także mieszkańcy chętnie przyjęli zniemczoną nazwę „Melpin”, którą potem spolonizowali. Woleli nie wracać do budzącej jak widać nieprzyjemne skojarzenia pierwotnej nazwy. W XIX i XX wieku Mełpin był własnością Unrugów. Z tej znanej rodziny mającej gatąź polską i niemiecką, ale nie z Metpina, pochodził kontradmirał Józef Unrug, dowódca floty polskiej od 1925 roku, dowódca obrony Helu w 1939 roku.

W roku 1939 Metpin był własnością Jadwigi Unrug. Majątek w 1926 roku liczył wraz z folwarkiem Lubiatowo 643 hektary.

Comments are closed.