You are here: Home > dwory > Kwiatków

Kwiatków

9Parterowy dwór być może z pierwszej połowy XIX wieku, z piętrowym skrzydłem dobudowanym pod koniec XIX wieku i dziwnym, chyba późniejszym, portykiem arkadowym. Korpus i skrzydło nakryte dachami dwuspadowymi.

Kwiatków występuje w źródłach od 1324 roku. Przed 1448 rokiem na terenie wsi powstało miasteczko o nazwie Wisiołów, które należało do Derstawa Kwiatkowskiego, podczaszego kaliskiego. Dobra te były w rękach Kwiatkowskich jeszcze w XVII wieku. Potem własność Kolnickich, Jana Łukowskiego, Gosławskich i Lipskich. Następnie majątek przejął Józef Wężyk herb u Wąż, który w 1749 roku wzniósł miejscową kaplicę. W 1768 roku Kwiatków przeszedł na Stadnickich, a potem Lipskich, w których rękach pozostawał do 1841 roku. Około połowy wieku wieś była własnością, jak pisze dawny autor, „czcigodnego obywatela świętej pamięci Samuela Czyrnera, który pracą rąk własnych zebrany majątek oddał prawie cały na cele dobroczynne”. W 1865 roku Kwiatków stał się własnością Skórzewskich i w ich rękach pozostał aż do drugiej wojny światowej.

W roku 1939 właścicielem Kwiatkowa był Stanisław Skórzewski. Majątek w 1926 roku liczył 578 hektarów.

Comments are closed.