You are here: Home > dwory > Kuczków

Kuczków

11Obecny kształt tego obszernego piętrowego pałacu jest wynikiem kolejnych rozbudów, gdyż do zbudowanego w połowie XIX wieku budynku pod koniec XIX stulecia dodano wieżę, a w roku 1910 dobudowano całe skrzydło po przeciwnej stronie. Pałac robi wrażenie raczej wielkością niż pomysłowością rozwiązań czy też aspiracjami estetycznymi.

Kuczków znany jest w źródłach co najmniej od 1403 roku. Był gniazdem Kuczkowskich herbu Wąż, w których rękach pozostawat do połowy XVI wieku. Później, przez około stu lat, był kolejno w rękach Tarnowskich, Wysockich, Pabiańskich, Drogoszewskich, by wrócić do Kuczkowskich i pozostać ich siedzibą aż do 1802 roku. Następnie miejscowość wiele razy zmieniała właściciela, by znaleźć się w rękach Taczanowskich. Ci sprzedali Kuczków przed 1896 rokiem Niemcowi Hermanowi Beckerowi, który ze swych obszernych dóbr obejmujących poza Kuczkowem i inne majątki utworzy) w roku 1912 ordynację. Ordynacja ta od 1919 roku była własnością syna Hermana, Willyego Beckera. W 1913 roku majorat Kuczkowski obejmował 1578 hektarów.

W roku 1939 właścicielem Kuczkowa był Niemiec Willy Becker. Majątek w 1926 roku liczył 555 hektarów i miał gorzelnię.

Comments are closed.