You are here: Home > dwory > Krucz

Krucz

10Bardzo prosty dwór z początku XIX wieku i przebudowany w 1939 roku. Parterowy, poprzedzony niewielkim murowanym gankiem wspartym na dwu kolumnach, z mieszkalnym poddaszem, nakryty dachem naczółkowym, w którym okna powiekowe.

Krucz, dawniej Krocz, występuje w dokumentach co najmniej od 1399 roku. W XIX wieku był wraz z Gorajem – siedzibą właścicieli – własnością Goetzendorf-Grabowskich. W 1873 roku sprzedany został hrabiom von Hochbergom będącym jednocześnie książętami pszczyńskimi, czyli von Pless. W roku 1881 właścicielem był Henryk XI książę von Pless hrabia von Hochberg. Później Krucz stał się własnością bocznej linii von Hochbergów.

W 1926 roku właścicielem Krucza był Niemiec hrabia Wilhelm von Hochberg. Ośrodkiem dóbr był Goraj.

Comments are closed.