You are here: Home > dwory > Kobylniccy

Kobylniccy

15Kobylniki występują w źródłach od 1398 roku. Do XVII wieku własność Kobylnickich, zwanych też Kotowieckimi, w XVI wieku Skaławskich, od XVII wieku również współwłasność Cerekwickich, Zarębów, Romaniszewskich, w XVIII wieku Mąkowskich i Zakrzewskich, a pod koniec XVIII wieku barona Jana Szlichtynga i Jana Potworowskiego. Wreszcie w 1806 roku właścicielem został Jan Nepomucen Kwilecki, sędzia poznański, i w rękach Kwileckich Kobylniki pozostawały aż do drugiej wojny światowej. W 1898 roku Franciszek Kwilecki (1835-1899) utworzył z dóbr kobylnickich ordynację, którą w 1899 roku odziedziczył hr. Hektor Kwilecki z Kwilcza. Ostatnim ordynatem kobylnickim był hr. Dobiesław Kwilecki z Kwilcza, który był jednocześnie ordynatem kwileckim. Hr. Dobiesław Kwilecki (ur. 1881), wywieziony w głąb Rosji w 1939 roku, zmarł tamże w 1942 roku.

Comments are closed.