You are here: Home > dwory > Jabłkowo

Jabłkowo

12Ładny klasycystyczny dwór z początku XIX wieku został na początku wieku XX powiększony o odpowiadające mu wielkością, lub nawet nieco większe od niego, piętrowe skrzydło. W takich sytuacjach często „przenoszono” elewację frontową na nową część, a stary dwór zamieniano w rodzaj dobudówki, czego przykładem są dwory w Skoraczewie, Gałowie czy Morasku. W Jabtkowie jednak tak się nie stało i przytłoczona ciężką bryłą skrzydła dawna elewacja frontowa zachowała swój reprezentacyjny charakter. Stary dwór nakryty dachem naczółkowym, z pozornym piętrowym ryzalitem na osi artykułowanym pilastrami i zwieńczonym trójkątnym frontonem. Nowe skrzydło bardzo jednolite, również artykułowane pilastrami wielkiego porządku, nakryte płaskim dachem schowanym za wieńczącą dach balustradą.

Jabłkowo w 1881 roku należało do Leonarda Brzeskiego. Później i aż do drugiej wojny światowej było własnością Zaborowskich, w tym, w 1926 roku, Elżbiety z Ponińskich Zaborowskiej.

W 1939 roku Jabłkowo należało do Lecha Zaborowskiego. Majątek w 1926 roku liczył 644 hektary i miał gorzelnię.

Comments are closed.