You are here: Home > dwory > Górzno

Górzno

1Eklektyczny, piętrowy dwór z drugiej połowy XIX i początków XX wieku, z elementami neorenesansowymi, z dominującą wieżą w narożu i ryzalitem zawierającym wejście. W odległości około dwóch kilometrów, na skraju lasów, w 1904 roku wybudowany został dla ówczesnego właściciela Górzna Kurta Mullera nowy pałac, o formach klasycyzujących, dość szlachetnej bryle, piętrowy z bardzo obszernym ryzalitem na osi, nakryty dachem czterospadowym. Po obu bokach dobudowane zostały dwa obszerne skrzydła szpecące-jak na swą socjalistyczną proweniencję -w stopniu zaskakująco umiarkowanym.

Górzno od końca XIV wieku należało do Gorzeńskich i było ich własnością jeszcze w XVI wieku. W 1798 roku właścicielem majątku był Wojciech Węgorzewski, a w 1799 Karol Stanisław Unruh, który sprzedał Górzno w 1844 roku Augustowi Sułkowskiemu. Od 1870 roku własność zamożnej niemieckiej rodziny Mullerów posiadających w Leszczyńskiem więcej majątków.

W 1939 roku właścicielką Górzna była Niemka Annemarie Muller. Majątek w 1926 roku liczył 744 hektary i miał gorzelnię.

Comments are closed.