You are here: Home > dwory > Gmurowo

Gmurowo

4Nieco feudalnego charakteru zawdzięcza ten nieduży dwór wysokiej kwadratowej wieży, łączącej elementy renesansowe z gotyckimi. Renesansowe są półkoliste zamknięcia okien oraz odkreślające poszczególne kondygnacje gzymsy, gotyckie – blanki i narożne sterczyny. Sam korpus parterowy, nakryty dachem dwuspadowym, z murowanymi gankami na osi obu elewacji i wystawkami dachowymi zwieńczonymi trójkątnie. Dwór zbudowany w drugiej połowie XIX wieku i potem częściowo przebudowany. Gmurowo stało się niezależnym majątkiem dopiero-jak się wydaje-po pierwszej wojnie. Wcześniej było zapewne większym gospodarstwem włościańskim na terenie miejscowości Stare. Do wielkości majątku ziemskiego powiększone zostało przez zakup części dóbr Stare, stanowiących własność niemieckiej rodziny Orlandów. Wówczas też chyba nadano temu nowo utworzonemu majątkowi nazwę Gmurowo od nazwiska właścicieli Gmurowskich. Gmurowo w 1930 roku było własnością Wojciecha Gmurowskiego. Majątek w 1926 roku liczył 321 hektarów.

Comments are closed.